18 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 28 Juli 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4160: Nabi Saw berdoa: RABBANAA AATINA FID DUNYA HASANATAN WA FIL AKHIRATI HASANAH WAQINA ADZABAN NAAR | Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka
HR Bukhari No 4159: Hendaklah berangkat untuk wukuf di Arafah dari waktu Ashar hingga menjelang malam. Lalu berangkat dari Arafah ketika orang-orang keluar darinya hingga sampai di Muzdalifah tempat mereka bermalam |haji.quran.puasa.thawaf.tahalul.kurbanl
HR Bukhari No 4158: Suku Quraisy biasa tinggal di Muzdalifah, sementara orang-orang Arab lainnya biasa tinggal di Arafah. "Kemudian berangkatlah beramai-ramai dari tempat bertolaknya orang banyak" |haji.quran|
HR Bukhari No 4157: Ukazh, Majanah, Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang ada pada masa jahiliyah. Mereka merasa takut berdosa bila berjualan pada musim haji. "Bukanlah suatu dosa bagimu sekalian mencari karunia dari Rabb kalian" |quran|
HR Bukhari No 4156: Ayat mut'ah (menggabungkan haji dan umrah) telah diturunkan di dalam kitabullah, maka kami pun melaksanakannya bersama Rasulullah Saw. Beliau pun tidak melarangnya hingga beliau wafat |quran|
HR Bukhari No 4155: Aaku bertanya kepada Ka'ab tentang fidyah puasa, sementara kutu-kutu telah bertebaran di wajahku. Berpuasalah tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin yakni sebanyak setengah sha' ...
HR Bukhari No 4154: "Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri". Ayat ini turun tentang memberi nafkah |quran.sedekah|
HR Bukhari No 4153: Islam ini dibangun atas lima dasar; Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, shalat lima waktu, puasa dibulan Ramadhan, menunaikan zakat dan haji ke baitullah |rukun islam.fitnah.haji|
HR Bukhari No 4152: Pada masa Jahiliyah, orang-orang yang berihram pada waktu haji, mendatangi rumah dari belakang. "Bukan suatu kebaikan mendatangi rumah-rumah dari belakang ... Datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya" |quran|
HR Bukhari No 4151: Ketika turun ayat "dan makan minumlah kamu sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam". Mereka mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam |ramadhan.puasa.quran|
HR Bukhari No 4150: Apakah yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu. Sesungguhnya yang dimaksud adalah hitamnya malam dan putihnya siang hari |ramadhan.puasa|
HR Bukhari No 4149: Wahai Rasulullah, aku telah meletakkan dibawah bantalku benang putih dan benang hitam, maka beliau bersabda 'bantalmu terlalu besar jika kau bentangkan benang hitam dan putih dibawah bantalmu' |ramadhan.puasa|
HR Bukhari No 4148: Orang-orang tidak mau mendekati para wanita sepanjang bulan Ramadhan. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Maka Dia menerima tobat kalian dan memaafkan kalian |puasa.jimak|
HR Bukhari No 4147: Barang siapa yang ingin berbuka maka hendaklah membayar fidyah, hingga turunlah ayat setelahnya yang menasakh (menghapus) ayat tersebut |ramadhan.puasa.quran|
HR Bukhari No 4146: Dia membaca ayat 'wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin'. Ibnu Umar berkata 'Ayat ini telah dimansukh'' |ramadhan.puasa.quran|
HR Bukhari No 4145: Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin. Ayat ini tidak dimansukh, namun ayat ini hanya untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua |ramadhan.puasa.quran|
HR Bukhari No 4144: Dahulu hari Asyura adalah hari yang orang Quraisy pada masa Jahiliyah untuk berpuasa. Rasulullah saw pernah melakukan puasa itu. Tatkala sampai di Madinah beliau berpuasa pada hari itu |yahudi.nabi musa.anbiya|
HR Bukhari No 4143: Dahulu sebelum diwajibkan bulan Ramadhan, hari ini adalah hari berpuasa (Asyura). Tatkala diwajibkan bulan Ramadhan maka hari itu ditinggalkan |yahudi.nabi musa.anbiya|
HR Bukhari No 4142: Sebelum turun Bulan Ramadhan hari Asyura adalah hari yang orang jahiliyah pergunakan untuk puasa. Barang siapa yang ingin berpuasa Asyura hendaklah ia berpuasa dan bagi yang tidak ingin maka berbukalah |yahudi.nabi musa.anbiya|
HR Bukhari No 4141: Sebelum turun Bulan Ramadhan hari Asyura adalah hari yang orang jahiliyah pergunakan untuk puasa. Barang siapa yang ingin berpuasa Asyura hendaklah ia berpuasa dan bagi yang tidak ingin, silahkan ia tinggalkan |yahudi.nabi musa.anbiya|
HR Bukhari No 4140: Pamannya pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Wahai Rasulullah, apakah gigi seri Ar Rubayyi' akan dipatahkan. Kitabullah adalah Al Qishas. Maka orang-orang tersebut rela memberikan maaf |quran.diyat.hukum|
HR Bukhari No 4139: Nabi saw bersabda "Kitabullah adalah al Qishas" |quran.hukum.diyat|
HR Bukhari No 4138: Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ... hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat |hukum.quran.azab|
HR Bukhari No 4137: Barang siapa yang mati, sedangkan dia menyeru selain Allah sebagai tandingannya maka dia masuk neraka dan yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia masuk surga |tauhid.musyrik.ajal.akhirat|
HR Bukhari No 4136: Keduanya (Shafa dan Marwa) sebagai perkara jahiliyah ... Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah ... tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya |haji.umrah.wahyu|