11 Rabiul-Awal 1443  |  Minggu 17 Oktober 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4170: Kami berbincang-bincang pada waktu shalat. Seorang dari kami berbicara dengan temannya karena ada satu keperluan. Turunlah ayat 'Dan berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan khusyu' |quran.wahyu|
HR Bukhari No 4169: Mereka telah menyibukkan kita dari shalat wustha yaitu shalat ashar, hingga matahari terbenam, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka atau perut mereka dengan api |khandak.waktu shalat|
HR Bukhari No 4168: Bagaimana tentang orang yang telah ditinggal mati oleh suaminya padahal dia dalam keadaan hamil. Apakah kamu akan memberatkannya dan tidak memberinya rukhsah, padahal sungguh telah turun surah An-Nisa |iddah.istri.quran|
HR Bukhari No 4167: Dan orang-orang yang akan mati di antara kami dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah |iddah.quran.suami.nasakh.mansukh|
HR Bukhari No 4166: Aku bertanya kepada Utsman bin Affan mengenai ayat 'Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri'. Ayat itu telah dinasakh dengan ayat yang lain |quran.suami.mansukh|
HR Bukhari No 4165: Saudara perempuan Ma'qil ditalak suaminya dan hingga habis masa iddahnya. Kemudian dia meminangnya lagi, namun Ma'qil menolaknya. 'Janganlah kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan suaminya' |istri.quran|
HR Bukhari No 4164: Orang-orang Yahudi berkata Apabila menggauli wanita melalui belakang maka mata anaknya akan menjadi juling. 'Istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana engkau kehendaki' |quran.suami.jimak|
HR Bukhari No 4163: Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladang-ladangmu kapan saja sesuai yang kamu sukai. Ibnu Umar berkata yaitu mendatanginya dari kemaluannya |quran.suami.jimak|
HR Bukhari No 4162: Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ujian demi ujian bagi para Rasul akan senantiasa ada hingga mereka merasa khawatir orang-orang yang bersama mereka akan ada yang mendustakannya |quran.anbiya.dusta|
HR Bukhari No 4161: Orang yang paling Allah benci adalah orang yang suka membantah dan sengit permusuhannya |murka.zhalim|
HR Bukhari No 4160: Nabi Saw berdoa: RABBANAA AATINA FID DUNYA HASANATAN WA FIL AKHIRATI HASANAH WAQINA ADZABAN NAAR | Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka
HR Bukhari No 4159: Hendaklah berangkat untuk wukuf di Arafah dari waktu Ashar hingga menjelang malam. Lalu berangkat dari Arafah ketika orang-orang keluar darinya hingga sampai di Muzdalifah tempat mereka bermalam |haji.quran.puasa.thawaf.tahalul.kurbanl
HR Bukhari No 4158: Suku Quraisy biasa tinggal di Muzdalifah, sementara orang-orang Arab lainnya biasa tinggal di Arafah. "Kemudian berangkatlah beramai-ramai dari tempat bertolaknya orang banyak" |haji.quran|
HR Bukhari No 4157: Ukazh, Majanah, Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang ada pada masa jahiliyah. Mereka merasa takut berdosa bila berjualan pada musim haji. "Bukanlah suatu dosa bagimu sekalian mencari karunia dari Rabb kalian" |quran|
HR Bukhari No 4156: Ayat mut'ah (menggabungkan haji dan umrah) telah diturunkan di dalam kitabullah, maka kami pun melaksanakannya bersama Rasulullah Saw. Beliau pun tidak melarangnya hingga beliau wafat |quran|
HR Bukhari No 4155: Aaku bertanya kepada Ka'ab tentang fidyah puasa, sementara kutu-kutu telah bertebaran di wajahku. Berpuasalah tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin yakni sebanyak setengah sha' ...
HR Bukhari No 4154: "Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri". Ayat ini turun tentang memberi nafkah |quran.sedekah|
HR Bukhari No 4153: Islam ini dibangun atas lima dasar; Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, shalat lima waktu, puasa dibulan Ramadhan, menunaikan zakat dan haji ke baitullah |rukun islam.fitnah.haji|
HR Bukhari No 4152: Pada masa Jahiliyah, orang-orang yang berihram pada waktu haji, mendatangi rumah dari belakang. "Bukan suatu kebaikan mendatangi rumah-rumah dari belakang ... Datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya" |quran|
HR Bukhari No 4151: Ketika turun ayat "dan makan minumlah kamu sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam". Mereka mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam |ramadhan.puasa.quran|
HR Bukhari No 4150: Apakah yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu. Sesungguhnya yang dimaksud adalah hitamnya malam dan putihnya siang hari |ramadhan.puasa|
HR Bukhari No 4149: Wahai Rasulullah, aku telah meletakkan dibawah bantalku benang putih dan benang hitam, maka beliau bersabda 'bantalmu terlalu besar jika kau bentangkan benang hitam dan putih dibawah bantalmu' |ramadhan.puasa|
HR Bukhari No 4148: Orang-orang tidak mau mendekati para wanita sepanjang bulan Ramadhan. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Maka Dia menerima taubat kalian dan memaafkan kalian |puasa.jimak|
HR Bukhari No 4147: Barang siapa yang ingin berbuka maka hendaklah membayar fidyah, hingga turunlah ayat setelahnya yang menasakh (menghapus) ayat tersebut |ramadhan.puasa.quran|
HR Bukhari No 4146: Dia membaca ayat 'wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin'. Ibnu Umar berkata 'Ayat ini telah dimansukh'' |ramadhan.puasa.quran|