18 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 28 Juli 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4060: Abdullah bin Abbas ra pernah mengendarai keledai sedangkan pada waktu itu Rasulullah Saw sedang shalat. Keledai itu melewati depan salah satu shaf shalat. Ia pun turun darinya dan bergabung dengan shaf shalat |sutrah|
HR Bukhari No 4059: Nabi Saw bersama para sahabatnya mencukur rambutnya pada waktu haji wada' sedangkan sebagian yang lainnya memendekkannya saja |tahallul|
HR Bukhari No 4058: Rasulullah Saw mencukur rambutnya pada waktu haji Wada' |tahallul|
HR Bukhari No 4057: Apakah aku boleh menginfakkan duapertiga hartaku. Ya sepertiga, tapi itu (masih tetap) banyak. sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada dalam keadaan kekurangan |waris.sedekah|
HR Bukhari No 4056: Barang siapa yang bertalbiyah dengan haji atau haji dan umrah sekaligus, maka mereka tidak bertahallul hingga hari nahar
HR Bukhari No 4055: Sesungguhnya kalian membaca suatu ayat yang seandainya diturunkan pada kami pasti kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku |haji.quran.wukuf|
HR Bukhari No 4054: Tahun terdiri dari dua belas bulan, empat diantaranya adalah bulan suci, tiga berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram dan yang ke empat adalah Rajab |haji|
HR Bukhari No 4053: Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya |haji|
HR Bukhari No 4052: Nabi Saw telah berperang sebanyak sembilan belas peperangan. Dan beliau melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak satu kali
HR Bukhari No 4051: Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Dajjal buta mata sebelah kanannya. Celakah kalian, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku |haji|
HR Bukhari No 4050: Shafiyah binti Huyai -istri Nabi Saw- kedatangan haid saat haji wada' Apakah hal itu menghalangi dari kita. Dia telah melakukan thawaf ifadhah dan thawaf di ka'bah. Kalau begitu kembali dari Mina ke Madinah
HR Bukhari No 4049: Nabi Saw meminta kunci Ka'bah. Dimana Rasulullah Saw melaksanakan shalat. Diantara dua tiang yang berada di depan, dengan menjadikan pintu ka'bah berada di belakang beliau |shalat sunnah|
HR Bukhari No 4048: Wahai Rasulullah, kewajiban berhaji yang Allah bebankan kepada para hamba-Nya. Apakah saya boleh untuk melakukan haji untuknya. Ya, silahkan |badal|
HR Bukhari No 4047: Nabi Saw menyuruh istri-istri beliau untuk bertahallul pada tahun haji Wada'. Kenapa anda belum bertahallul. Saya telah mengikat kepalaku dan mengalungi hewan kurbanku
HR Bukhari No 4046: Apakah kamu sudah melakukan haji. Bagaimana cara kamu bertalbiyah. Saya bertalbiyah seperti talbiyah Rasulullah. Thawaf di Ka'bah dan di Shafa dan Marwah kemudian lakukanlah tahallul |Sa'i|
HR Bukhari No 4045: Apabila sudah thawaf di Ka'bah maka dia telah bertahallul. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq. Perintah Nabi Saw kepada para sahabatnya agar bertahallul di waktu haji Wada'
HR Bukhari No 4044: orang-orang yang berihram untuk umrah berthawaf di ka'bah dan melakukan sa'i. Adapun orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah, mereka hanya melakukan thawaf sekali saja |tahallul.kurban.haid|
HR Bukhari No 4043: Apakah kamu mengenaliku wahai Amirul mukminin. Tentu, kamu adalah orang yang masuk Islam pada saat orang-orang menjadi kafir, kamu adalah orang yang maju ke garis depan pada saat orang-orang mundur kebelakang ... |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4042: Wahai Abu Hurairah apakah ini budakmu. Dia untuk Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya aku pun memerdekakannya
HR Bukhari No 4041: Ya Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah kafir dan membangkang. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar mereka mendapatkan kecelakaan. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka
HR Bukhari No 4040: Ia menoleh kepada Khabab ditangannya ada cincin dari emas. Kenapa cincin ini tidak dibuang saja. Sesungguhnya kamu tidak akan melihatnya lagi ada padaku setelah hari ini. Lalu ia membuangnya
HR Bukhari No 4039: Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang perasaan (sensitif) dan hatinya paling lembut, kefaqihan dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman
HR Bukhari No 4038: Keimanan ada di Yaman, sedangkan fitnah di sini dan di sini, tempat munculnya tanduk setan
HR Bukhari No 4037: Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang perasaan (sensitif) dan hatinya paling lembut, keimanan dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman
HR Bukhari No 4036: Dan sesungguhnya keras dan kasarnya hati ada pada para pemilik unta didekat ekor unta, ditempat dua tanduk setan muncul, yaitu di Rabi'ah dan Mudhar |iman.yaman|