19 Dzulhijjah 1442  |  Kamis 29 Juli 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4185: Barangsiapa bersumpah palsu atas sesuatu, yang dengannya ingin merampas harta seorang muslim ... maka ia akan berjumpa dengan Allah sementara Ia murka kepadanya |quran.kiamat.azab|
HR Bukhari No 4184: Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali setan akan menyentuhnya ketika ia lahir, sehingga mereka menangis keras karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan putranya |quran.doa.anbiya|
HR Bukhari No 4183: Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat ... maka Waspadalah kalian terhadap mereka |quran.muhkamat.fitnah.takwil|
HR Bukhari No 4182: Mengenai firman Allah "Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya". Ibnu Umar berkata Ayat ini telah dinasakh oleh ayat sesudahnya |quran.mansukh|
HR Bukhari No 4181: Bahwa ayat "Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya" telah di nasakh |quran.mansukh|
HR Bukhari No 4180: Ayat terakhir yang di turunkan kepada Nabi Saw adalah ayat tentang riba |wahyu.quran|
HR Bukhari No 4179: Tatkala beberapa ayat terakhir dari surah Al Baqarah diturunkan, Rasulullah Saw berdiri membacakannya kepada kami kemudian beliau mengharamkan jual beli minuman keras |quran.khamer|
HR Bukhari No 4178: Tatkala beberapa ayat terakhir dari surah Al Baqarah diturunkan, Rasulullah Saw membacakannya di masjid dan beliau mengharamkan jual beli minuman keras |quran.khamer|
HR Bukhari No 4177: Tatkala turun beberapa ayat terakhir dari surah Al Baqarah ... Kemudian beliau mengharamkan jual beli minuman keras |quran.khamer|
HR Bukhari No 4176: Beberapa ayat terakhir dari surah al Baqarah turun mengenai riba ... Kemudian beliau mengharamkan jual beli khamer |quran|
HR Bukhari No 4175: Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma ... Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukan kemiskinannya |quran|
HR Bukhari No 4174: Tentang suatu amalan yaitu tentang seorang laki-laki yang kaya, lalu dia beramal dengan mentaati Allah Azza Wa Jalla. Kemudian Allah mengutus setan kepadanya. Maka ia pun melakukan maksiat |quran.harta|
HR Bukhari No 4173: Aku lebih berhak untuk ragu dari pada Ibrahim As ketika ia berkata "Wahai Tuhanku perlihatkanlah kepada saya bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati" |anbiya|
HR Bukhari No 4172: Ayat dalam surah Al Baqarah 'Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri' hingga ayat- 'tanpa keluar rumah’. Ayat itu telah dinasakh dengan ayat yang lain |quran.mansukh|
HR Bukhari No 4171: Ditanya tentang shalat khauf. Jika orang-orang yang shalat bersama imam telah selesai, mereka mundur ke tempat orang-orang yang belum shalat dan mereka belum salam
HR Bukhari No 4170: Kami berbincang-bincang pada waktu shalat. Seorang dari kami berbicara dengan temannya karena ada satu keperluan. Turunlah ayat 'Dan berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan khusyu' |quran.wahyu|
HR Bukhari No 4169: Mereka telah menyibukkan kita dari shalat wustha yaitu shalat ashar, hingga matahari terbenam, semoga Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka atau perut mereka dengan api |khandak.waktu shalat|
HR Bukhari No 4168: Bagaimana tentang orang yang telah ditinggal mati oleh suaminya padahal dia dalam keadaan hamil. Apakah kamu akan memberatkannya dan tidak memberinya rukhsah, padahal sungguh telah turun surah An-Nisa |iddah.istri.quran|
HR Bukhari No 4167: Dan orang-orang yang akan mati di antara kami dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah |iddah.quran.suami.nasakh.mansukh|
HR Bukhari No 4166: Aku bertanya kepada Utsman bin Affan mengenai ayat 'Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri'. Ayat itu telah dinasakh dengan ayat yang lain |quran.suami.mansukh|
HR Bukhari No 4165: Saudara perempuan Ma'qil ditalak suaminya dan hingga habis masa iddahnya. Kemudian dia meminangnya lagi, namun Ma'qil menolaknya. 'Janganlah kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan suaminya' |istri.quran|
HR Bukhari No 4164: Orang-orang Yahudi berkata Apabila menggauli wanita melalui belakang maka mata anaknya akan menjadi juling. 'Istri-istri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana engkau kehendaki' |quran.suami.jimak|
HR Bukhari No 4163: Istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladang-ladangmu kapan saja sesuai yang kamu sukai. Ibnu Umar berkata yaitu mendatanginya dari kemaluannya |quran.suami.jimak|
HR Bukhari No 4162: Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ujian demi ujian bagi para Rasul akan senantiasa ada hingga mereka merasa khawatir orang-orang yang bersama mereka akan ada yang mendustakannya |quran.anbiya.dusta|
HR Bukhari No 4161: Orang yang paling Allah benci adalah orang yang suka membantah dan sengit permusuhannya |murka.zhalim|