18 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 28 Juli 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4010: Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai. Aisyah. Kalau dari kaum laki-laki. Abu Bakar. lalu siapa. Umar bin Khattab. Beliau menyebutkan beberapa orang sahabat lainnya |ahlul bait.khulafaur.sahabat nabi|
HR Bukhari No 4009: Wahai Jarir, bisakah kamu menyenangkanku dengan menghancurkan Dzul Khalashah. Dzul Khalashah adalah tempat ibadah di Yaman milik orang Khats'am dan Bajilah. Di dalamnya banyak patung-patung, mereka menyebutnya Ka'bah |musyrik.berhala|
HR Bukhari No 4008: Wahai Jarir, pimpinlah pasukan ke Dzul Khalashah tempat ibadah orang Khats'am yang disebut Ka'bah Yamaniah. Ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk dan ditunjuki |doa.pemimpin.musyrik.berhala|
HR Bukhari No 4007: Pada masa Jahiliyah ada sebuah rumah yang diberi nama Dzul Khalashah, rumah itu disebut dengan Al Ka'bah Al Yamaniyah dan Al Ka'bah As Sya'miyah. Bisakah kamu menyenangkanku dengan menghancurkan Dzil Khalashah |musyrik.berhala|
HR Bukhari No 4006: Barangsiapa diantara kalian yang tidak memiliki hewan kurban maka niatkanlah untuk umrah. Sedangkan pada waktu itu Rasulullah memiliki hewan kurban |haji.talbiyah|
HR Bukhari No 4005: Nabi Saw menyuruh Ali untuk melakukan ihram. kemudian Ali datang dari Yaman. Wahai Ali dengan apa kamu bertalbiyah. Menyembelihlah dan tetaplah tinggal di Haram. Lalu Ali menyembelih hewan kurban |haji|
HR Bukhari No 4004: Berapa banyak orang yang shalat berkata dengan lisannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Akan muncul suatu kaum yang membaca Kitabullah tetapi hanya sampai tenggorokannya saja |quran.tsamud.ghanimah|
HR Bukhari No 4003: Rasulullah Saw mengutus Ali untuk menemui Khalid bin Al Walid agar mengambil seperlima harta rampasan perang. Aku -Buraidah- adalah orang yang membenci Ali. Ia berhak mendapatkan yang lebih dari itu |khulafaur.ghanimah|
HR Bukhari No 4002: Rasulullah Saw mengutus kami bersama Khalid bin Walid ke Yaman. Kemudian Nabi Saw mengutus Ali untuk mengganti kepemimpinanya |ghanimah|
HR Bukhari No 4001: Nabi Saw mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Lalu pada waktu shalat subuh Muadz bin Jabal membaca surah An-Nisa |waktu shalat.quran|
HR Bukhari No 4000: Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, Apabilah telah sampai kepada mereka maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya |shalat.zakat.doa.zhalim|
HR Bukhari No 3999: Apa telah engkau lakukan haji wahai Abu Musa. Dan bagaimana engkau ucapkan niat ihrammu. Apa engkau juga membawa binatang kurban. Lakukanlah thawaf di Baitullah dan lakukanlah sa'i antara Shafa dan Marwah kemudian lakukanlah tahallul
HR Bukhari No 3998: Bagaimana engkau membaca Al Quran. Jawab Abu Musa 'Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau saat aku diatas hewan tungganganku, namun terkadang aku masih menambah' |khamer.shalatul lail.yahudi.murtad|
HR Bukhari No 3997: Nabi Saw pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Minuman apa yang biasa disana. Kebiasaan minuman disana adalah Albit'u dan Al Mizru. Albit'u adalah rendaman kurma. Setiap yang memabukkan adalah haram |khamer|
HR Bukhari No 3996: Saya tidur diawal malam kemudian bangun dan aku baca apa yang Allah tetapkan bagiku, Aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana berharap pahala dari shalat malamku |shalatul lail.quran.murtad.yahudi|
HR Bukhari No 3995: Nabi telah perintahkan kalian untuk menaatiku. Sekarang masuklah kalian ke api itu. Kalaulah mereka memasukinya, niscaya mereka tak akan bisa keluar hingga kiamat tiba. Ketaatan hanya berlaku dalam kebaikan |pemimpin.akhirat|
HR Bukhari No 3994: Nabi Saw mengirim Khalid bin Al Walid ke bani Jidzamah. Mereka belum fasih mengucapkan 'Aslamnaa' -kami masuk Islam-. Mereka keceplosan mengucapkan Shabba'naa -kami sembah matahari-. Maka Khalid membunuh mereka |sahabat nabi.doa|
HR Bukhari No 3993: Nabi Saw mengirim sebuah ekpedisi militer ke arah Najed dan aku termasuk dalam pasukan itu, bagian ghanimah kami sebanyak dua belas ekor unta dan kami diberi nafl
HR Bukhari No 3992: Beliau tidak memberi kaum anshar sedikitpun. Jika dalam keterhimpitan kami dipanggil, namun ghanimah diberikan kepada selain kita. Protes ini sampai ke Rasulullah Saw |fa'i.ghanimah.hunain|
HR Bukhari No 3991: Beliau memberi Al Aqra sebanyak seratus ekor unta. Ini pembagian yang tidak diniati untuk mencari wajah Allah. Kiranya Allah merahmati Musa, yang ia disakiti lebih banyak daripada ini semua, lantas ia bersabar |anshar.fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3990: Seorang anshar mengomentari kebijakan Nabi 'Ini adalah pembagian yang tidak diniati mencari wajah Allah'. Kiranya rahmat Allah selalu tercurah kepada Musa yang ia disakiti lebih banyak daripada ini, namun ia bersabar |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3989: Quraisy adalah kabilah yang baru saja meninggalkan masa kejahiliyahan dan kerusakan agama. Kalaulah manusia mengarungi lembah dan anshar mengarungi sebuah lereng gunung, niscaya kuarungi lembah anshar atau lereng Anshar |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3988: Rasulullah memberi bagian orang-orang yang dimerdekakan dan kaum muhajirin. Orang-orang Anshar pun melakukan protes dan kritik atas kebijakan Nabi Saw |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3987: Rasulullah Saw membagi-bagi hanya untuk Quraisy. Maka kabilah merasa marah. Tidakkah kalian ridho jika orang-orang pergi membawa dunia sementara kalian pergi membawa Rasulullah Saw |anshar.fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3986: Ia beri Quraisy namun membiarkan kami -anshar-, padahal pedang kami masih meneteskan darah mereka. Apakah kalian tidak puas sekiranya manusia membawa harta sedang kalian membawa Nabi Saw ke rumah kalian |fa'i.hunain|