18 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 28 Juli 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4035: Serombongan penduduk Yaman datang kepada beliau. Beliau bersabda 'Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya'. Mereka berkata 'Ya Rasulullah, kami telah menerimanya'
HR Bukhari No 4034: Ya Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah tidak akan memberikan kepada kami hewan tunggangan. Ya, sebab jika aku bersumpah atas sesuatu dan ternyata disana ada yang lebih baik dari itu tentu aku akan melakukan yang terbaik
HR Bukhari No 4033: kami tidak melihat lbnu Mas'ud dan ibunya melainkan dalam keluarga Rasulullah Saw, karena seringnya mereka mondar-mandir dan berada di rumah beliau |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4032: Kalau harta benda dari Bahrain telah sampai kepada kita, maka aku akan memberimu sekian dan sekian. Setelah beliau wafat, aku bertemu dengan Abu Bakar, lalu aku meminta harta itu, namun dia tidak memberikannya |fa'i.ghanimah|
HR Bukhari No 4031: Sesungguhnya setiap umat memiliki 'Amin' (orang terpercaya) dan 'Amin' umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4030: Orang Najran 'Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya'. Aku akan mengutus seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4029: Utuslah orang kepercayaan engkau kepada kami. Aku akan mengutus orang kepercayaan yang sebenar-benarnya. Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Dialah orang kepercayaan umat ini |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4028: Dua orang pembohong (nabi palsu) yang akan muncul sepeninggalku. Yang satu adalah Al Ansi, yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman dan yang satunya adalah Musailamah Al Kadzab
HR Bukhari No 4027: Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami mengambil yang lain. Tatkala kami mendengar Nabi Saw berdakwah, kami lari ke neraka yaitu ke Musailamah Al Kadzab |nabi palsu.musyrik|
HR Bukhari No 4026: Aku menafsirkan mimpi tersebut dengan dua orang pendusta yang aku hidup di antara mereka berdua. Yaitu pemimpin Shan'a dan dan pemimpin Yamamah |nabi palsu|
HR Bukhari No 4025: Dua orang pembohong (nabi palsu) yang akan muncul sepeninggalku kelak, yang satu adalah Al Ansi, seorang pemimpin dari Shan'a dan yang satunya adalah Musailamah, seorang pemimpin dari Yamamah |mimpi|
HR Bukhari No 4024: Mereka menangkap Tsumamah bin Utsal pemimpin penduduk Yamamah. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai |hidayah|
HR Bukhari No 4023: Shalat Jumat pertama kali di laksanakan di masjid Rasulullah Saw, setelah itu di laksanakan di masjid Abdul Qais di Juatsa sebuah desa di Bahrain |waktu shalat|
HR Bukhari No 4022: Tanyakan mengenai dua rakaat setelah Shalat Ashar. Bani Abdul Qais menyibukkanku dari dua rakaat setelah dzuhur, kedua shalat itu adalah kedua shalat tersebut |waktu shalat.rawatib|
HR Bukhari No 4021: ku perintahkan kepada kalian empat perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ... Dan aku larang dari empat perkara. Membuat perasan nabidz dalam Ad Duba, An Naqir, Al Hantam dan Al Muzaffat |rukun islam.khamer.tauhid.ramadhan.zakat|
HR Bukhari No 4020: Aku perintahkan kepada kalian empat perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ... Dan aku larang dari empat perkara. Membuat perasan nabidz dalam Ad Duba, An Naqir, Al Hantam dan Al Muzaffat |rukun islam.khamer.tauhid.ramadhan.zakat|
HR Bukhari No 4019: Abu Bakar "Angkatlah Al Qa'qa bin Ma'bad bin Zurarah". Sedangkan Umar "Angkatlah Al Aqra' bin Habis". Terjadilah perdebatan antara keduanya hingga suara mereka meninggi |wahyu.khulafaur.pemimpin|
HR Bukhari No 4018: Saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim, karena tiga hal. Bani Tamim adalah umatku yang paling gigih melawan Dajjal. Bebaskanlah ia karena ia adalah keturunan Ismail. Ini adalah zakat kaum kami
HR Bukhari No 4017: Serombongan penduduk Yaman datang kepada beliau, maka beliau bersabda 'Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya' Mereka berkata 'Ya Rasulallah, kami telah menerimanya'
HR Bukhari No 4016: Surah yang paling terakhir kali turun secara sempurna adalah surat Al Bara'ah. Dan surah penutup yang paling terakhir kali turun adalah surah An Nisa |wahyu.quran.kalalah|
HR Bukhari No 4015: Nabi Saw memimpin satu kaum pada hari Nahar sebelum haji Wada. Sesudah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji dan tidak boleh thawaf di ka'bah dalam keadaan telanjang
HR Bukhari No 4014: Tiba-tiba laut melemparkan ikan paus (al anbar) yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Makanlah, itu adalah rezeki yang telah Allah berikan. Jika masih tersisa, berilah kami |halal.haram|
HR Bukhari No 4013: Rasulullah Saw mengutus kami sebanyak tiga ratus penunggang kuda. Kami bermukim di pantai selama setengah bulan. Tiba-tiba laut melemparkan ikan yang disebut Al-Anbar (ikan paus) |halal.haram|
HR Bukhari No 4012: Kami tidak mendapatkan jatah lagi kecuali hanyalah sebuah kurma tiap orang. Kami tiba di sebuah pantai. Ternyata ada ikan paus (al anbar) sebesar anak bukit. Maka pasukan pun memakannya selama delapan belas malam |halal.haram|
HR Bukhari No 4011: Rasulullah Saw telah wafat dan Abu Bakar telah ditunjuk sebagai khalifah |wafat nabi.khulafaur.pemimpin|