11 Rabiul-Awal 1443  |  Minggu 17 Oktober 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4045: Apabila sudah thawaf di Ka'bah maka dia telah bertahallul. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq. Perintah Nabi Saw kepada para sahabatnya agar bertahallul di waktu haji Wada'
HR Bukhari No 4044: orang-orang yang berihram untuk umrah berthawaf di ka'bah dan melakukan sa'i. Adapun orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah, mereka hanya melakukan thawaf sekali saja |tahallul.kurban.haid|
HR Bukhari No 4043: Apakah kamu mengenaliku wahai Amirul mukminin. Tentu, kamu adalah orang yang masuk Islam pada saat orang-orang menjadi kafir, kamu adalah orang yang maju ke garis depan pada saat orang-orang mundur kebelakang ... |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4042: Wahai Abu Hurairah apakah ini budakmu. Dia untuk Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya aku pun memerdekakannya
HR Bukhari No 4041: Ya Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah kafir dan membangkang. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar mereka mendapatkan kecelakaan. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka
HR Bukhari No 4040: Ia menoleh kepada Khabab ditangannya ada cincin dari emas. Kenapa cincin ini tidak dibuang saja. Sesungguhnya kamu tidak akan melihatnya lagi ada padaku setelah hari ini. Lalu ia membuangnya
HR Bukhari No 4039: Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang perasaan (sensitif) dan hatinya paling lembut, kefaqihan dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman
HR Bukhari No 4038: Keimanan ada di Yaman, sedangkan fitnah di sini dan di sini, tempat munculnya tanduk setan
HR Bukhari No 4037: Telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang perasaan (sensitif) dan hatinya paling lembut, keimanan dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman
HR Bukhari No 4036: Dan sesungguhnya keras dan kasarnya hati ada pada para pemilik unta didekat ekor unta, ditempat dua tanduk setan muncul, yaitu di Rabi'ah dan Mudhar |iman.yaman|
HR Bukhari No 4035: Serombongan penduduk Yaman datang kepada beliau. Beliau bersabda 'Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau menerimanya'. Mereka berkata 'Ya Rasulullah, kami telah menerimanya'
HR Bukhari No 4034: Ya Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah tidak akan memberikan kepada kami hewan tunggangan. Ya, sebab jika aku bersumpah atas sesuatu dan ternyata disana ada yang lebih baik dari itu tentu aku akan melakukan yang terbaik
HR Bukhari No 4033: kami tidak melihat lbnu Mas'ud dan ibunya melainkan dalam keluarga Rasulullah Saw, karena seringnya mereka mondar-mandir dan berada di rumah beliau |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4032: Kalau harta benda dari Bahrain telah sampai kepada kita, maka aku akan memberimu sekian dan sekian. Setelah beliau wafat, aku bertemu dengan Abu Bakar, lalu aku meminta harta itu, namun dia tidak memberikannya |fa'i.ghanimah|
HR Bukhari No 4031: Sesungguhnya setiap umat memiliki 'Amin' (orang terpercaya) dan 'Amin' umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4030: Orang Najran 'Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya'. Aku akan mengutus seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4029: Utuslah orang kepercayaan engkau kepada kami. Aku akan mengutus orang kepercayaan yang sebenar-benarnya. Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Dialah orang kepercayaan umat ini |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4028: Dua orang pembohong (nabi palsu) yang akan muncul sepeninggalku. Yang satu adalah Al Ansi, yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman dan yang satunya adalah Musailamah Al Kadzab
HR Bukhari No 4027: Dulu kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami mengambil yang lain. Tatkala kami mendengar Nabi Saw berdakwah, kami lari ke neraka yaitu ke Musailamah Al Kadzab |nabi palsu.musyrik|
HR Bukhari No 4026: Aku menafsirkan mimpi tersebut dengan dua orang pendusta yang aku hidup di antara mereka berdua. Yaitu pemimpin Shan'a dan dan pemimpin Yamamah |nabi palsu|
HR Bukhari No 4025: Dua orang pembohong (nabi palsu) yang akan muncul sepeninggalku kelak, yang satu adalah Al Ansi, seorang pemimpin dari Shan'a dan yang satunya adalah Musailamah, seorang pemimpin dari Yamamah |mimpi|
HR Bukhari No 4024: Mereka menangkap Tsumamah bin Utsal pemimpin penduduk Yamamah. Demi Allah, dahulu tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu namun saat ini agamamu menjadi agama yang paling aku cintai |hidayah|
HR Bukhari No 4023: Shalat Jumat pertama kali di laksanakan di masjid Rasulullah Saw, setelah itu di laksanakan di masjid Abdul Qais di Juatsa sebuah desa di Bahrain |waktu shalat|
HR Bukhari No 4022: Tanyakan mengenai dua rakaat setelah Shalat Ashar. Bani Abdul Qais menyibukkanku dari dua rakaat setelah dzuhur, kedua shalat itu adalah kedua shalat tersebut |waktu shalat.rawatib|
HR Bukhari No 4021: ku perintahkan kepada kalian empat perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan ... Dan aku larang dari empat perkara. Membuat perasan nabidz dalam Ad Duba, An Naqir, Al Hantam dan Al Muzaffat |rukun islam.khamer.tauhid.ramadhan.zakat|