18 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 28 Juli 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4110: Apakah kamu mendengar berita tentang lailatul qadar. Ya, Bilal mengabarkan kepadaku bahwa itu terjadi pada hari ketujuh dari sepuluh hari terakhir |ramadhan|
HR Bukhari No 4109: Apabila kalian mengecam kepemimpinan Usamah bin Zaid, maka berarti kalian juga mengecam kepemimpinan ayahnya. Ayahnya termasuk orang yang paling aku cintai |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4108: Nabi Saw mengangkat Usamah sebagai komandan pasukan, maka para sahabat pun banyak yang tidak setuju ... sesungguhnya dia adalah orang yang sangat aku cintai |sahabat nabi|
HR Bukhari No 4107: Rasulullah Saw wafat dan beliau meninggalkan baju besinya yang digadaikan kepada orang Yahudi seharga tiga puluh sha |wafat nabi|
HR Bukhari No 4106: Rasulullah Saw meninggal pada umur enam puluh tiga tahun |wafat nabi|
HR Bukhari No 4105: Rasulullah menetap di Makkah selama sepuluh tahun. Dan di Madinah selama sepuluh tahun |wafat nabi.quran|
HR Bukhari No 4104: Sesungguhnya seorang nabi tidaklah diwafatkan hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga lalu ia dipersilahkan untuk memilih. Rasulullah Saw tidak memilih untuk hidup Iebih lama lagi bersama kami |wafat nabi|
HR Bukhari No 4103: Tatkala Nabi Saw telah wafat, Fatimah berkata 'wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabbnya, wahai ayahku yang surga firdaus adalah tempat kembalinya' |wafat nabi|
HR Bukhari No 4102: Rasulullah Saw tidak meninggalkan dinar dan dirham ... kecuali hanya baghalnya yang berwarna putih ... serta tanah yang beliau berikan sebagai sedekah di jalan Allah |wafat nabi.waris|
HR Bukhari No 4101: Apakah Nabi Saw telah memberi wasiat. Tidak. Lantas wasiat apa yang diwajibkan atau diperintahkan kepada manusia. Beliau memberi wasiat dengan kitabullah |wafat nabi.quran|
HR Bukhari No 4100: Mereka menyebut-nyebut di dekat Aisyah bahwa Nabi Saw memberi wasiat kepada Ali ... aku tidak sadar bahwa beliau sudah wafat, lalu kapan beliau memberinya wasiat kepada Ali |wafat nabi.khulafaur.wasiat|
HR Bukhari No 4099: Kami pernah mengobati Rasulullah Saw dengan ladud (menuangkan obat dari pinggir mulut orang yang sakit) ketika beliau sedang sakit. orang sakit memang tidak suka obat |wafat nabi|
HR Bukhari No 4098: Abu Bakar ra mencium Nabi Saw setelah beliau wafat |wafat nabi|
HR Bukhari No 4097: Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad Saw maka sungguh Muhammad telah wafat. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan mati |wafat nabi.quran|
HR Bukhari No 4096: Beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan “Arrafiiqul A'laa, Arrafiiqul A'laa" (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi, ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi) |wafat nabi.siwak|
HR Bukhari No 4095: Allah mencabut nyawanya pada waktu itu kepala beliau berada di antara dada dan leherku. Kemudian aku kunyah (siwak) setelah itu aku berikan kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bersiwak dengannya sambil bersandar di dadaku |wafat nabi|
HR Bukhari No 4094: Laailaaha Illallah sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata "Arrafiiqul A'laa" hingga beliau meninggal dan tangannya pun terjatuh lemas |wafat nabi.siwak|
HR Bukhari No 4093: Rasulullah Saw memberi isyarat dengan tangannya kepada mereka agar mereka menyempurnakan shalatnya. Kemudian beliau masuk kamar dan menutup tirainya lagi |wafat nabi|
HR Bukhari No 4092: Sesungguhnya Rasulullah Saw akan wafat karena sakitnya ini. Mari kita menemui Rasulullah Saw, lalu kita tanyakan kepada siapa kepemimpinan ini akan diserahkan |wafat nabi.khulafaur|
HR Bukhari No 4091: Rasulullah Saw wafat sedangkan beliau berada di antara dagu dan leherku. Maka setelah wafat beliau, selamanya aku tidak pernah takut dengan pedihnya kematian siapapun |wafat nabi|
HR Bukhari No 4090: Aku khawatir tidak ada orang yang menggantikan beliau, selain orang-orang hanyalah akan merasa pesimis terhadapnya. Karena itulah, aku ingin agar Rasulullah segera memalingkan tugas itu dari Abu Bakar |wafat nabi.khulafaur|
HR Bukhari No 4089: Saat turun wahyu kepada Rasulullah Saw, beliau menutupkan secarik kain ke wajahnya. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid |wafat nabi.ahlul kitab.musyrik|
HR Bukhari No 4088: Berikan kepadaku air dari tujuh bejana yang belum dibuka ikatannya, barangkali aku dapat berpesan kepada orang-orang. Kemudian beliau keluar untuk shalat dan menyampaikan khutbahnya kepada mereka |wafat nabi|
HR Bukhari No 4087: Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid |tauhid.musyrik.syirik|
HR Bukhari No 4086: Sebelum beliau wafat di pangkuan Aisyah dan ia mendengar ucapan beliau 'Ya Allah, Ampunilah aku, berikanlah rahmat kepadaku dan pertemukanlah aku dengan kekasihku' |wafat nabi.doa|