12 Safar 1443  |  Senin 20 September 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 4220: Tidaklah seorang nabi sakit kecuali akan diberi pilihan antara dunia dan akhirat. Bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, baik dari para nabi, orang yang jujur, orang yang mati syahid ... |wafat nabi.anbiya.ajal.kiamat|
HR Bukhari No 4219: Alirilah kebunmu wahai Zubair, setelah itu berikanlah kepada tetanggamu. Beliau memberikan kemudahan untuk Zubair dan orang Anshar, tapi ketika orang Anshar marah akhirnya beliau memberikan semua kepada Zubair |quran.hakim.adil|
HR Bukhari No 4218: 'Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada pemimpin kalian'. Ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais diutus dalam peperangan |quran.sahabat nabi.syuhada.pemimpin|
HR Bukhari No 4217: Kalung Asma pernah hilang, beberapa sahabat mencari kalung itu dan datanglah waktu shalat dan mereka dalam keadaan hadats serta mereka tidak mendapatkan air. Lalu mereka shalat tanpa wudhu |wahyu.tayamum|
HR Bukhari No 4216: Bacakanlah Al Quran kepadaku. Bagaimana aku membacakan kepadamu, padahal Al Quran diturunkan kepadamu. Sesungguhnya aku suka mendengarkannya dari orang lain |kafir.akhirat.anbiya|
HR Bukhari No 4215: Ya Rasulullah, apakah kami dapat melihat Allah pada hari kiamat?. Apakah kalian merasa kesulitan melihat matahari yang terang benderang serta tidak ada mendung? |tauhid.musyrik.kiamat.akhirat.ahlul kitab|
HR Bukhari No 4214: Dahulu tatkala orang-orang muhajirin datang ke Madinah, orang Muhajirin dapat mewariskan kepada orang Anshar walaupun tidak ada hubungan kekerabatan |quran,harta|
HR Bukhari No 4213: ... tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa .. Dahulu apabila seorang suami meninggal maka wali-nya laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istrinya si mayit |quran.suami.istri|
HR Bukhari No 4212: Lalu Allah menghapus hal itu sesuai apa yang Ia kehendaki dan mengganti dengan bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan |waris.wasiat.harta|
HR Bukhari No 4211: Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku? maka turulah ayat: Allah mewasiatkan kalian mengenai anak-anak kalian |waris.harta.wahyu|
HR Bukhari No 4210: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir para kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik |quran.nasakh.muhkamat|
HR Bukhari No 4209: ".. dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut". Diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim ... dikarenakan ia mengurusnya dengan cara yang patut |wahyu.quran|
HR Bukhari No 4208: Mereka dilarang untuk menikahinya karena dorongan niat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim itu. Kecuali jika bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan kepada mereka |quran.nikah.harta|
HR Bukhari No 4207: Seorang lelaki memiliki seorang wanita yatim. Lalu menikahinya karena wanita itu memiliki kebun kurma. "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya" |wahyu.nikah.harta|
HR Bukhari No 4206: Beliau shalat dua rakaat ... dua rakaat kemudian witir, lalu beliau tidur kembali hingga datang seruan muadzin. Kemudian shalat dua rakaat ringan dan keluar untuk melakukan shalat Subuh |quran.shalatul lail.waktu shalat.rawatib|
HR Bukhari No 4205: Beliau shalat dua rakaat ... dua rakaat kemudian witir, lalu beliau tidur kembali hingga datang seruan muadzin. Kemudian shalat dua rakaat ringan dan keluar untuk melakukan shalat Subuh |quran.shalatul lail.waktu shalat.rawatib|
HR Bukhari No 4204: Setelah bangun seraya mengusap kantuk. Lalu beliau membaca sepuluh ayat terakhir surah Ali Imran. Beliau shalat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat kemudian melakukan witir |quran.shalatul lail|
HR Bukhari No 4203: Tatkala tiba waktu sepertiga malam terakhir "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang ..". Lalu beliau berwudhu dan bersiwak, kemudian shalat sebelas rakaat |quran.shalatul lail|
HR Bukhari No 4202: Apabila setiap orang dari kita akan disiksa karena merasa senang dengan apa yang dia kerjakan dan suka untuk dipuji ... berarti kita semua akan di azab. Ayat ini hanya di turunkan mengenai orang Yahudi |munafik.dusta|
HR Bukhari No 4201: Beberapa orang munafik pada masa Rasulullah Saw apabila beliau pergi berperang mereka tidak turut berperang dan merasa bangga. '.. janganlah kamu mengira bahwa mereka akan terlepas dari siksa ..' |wahyu.jihad.syuhada|
HR Bukhari No 4200: Abdullah bin Ubay "Pulanglah. Bacakan (Quran) saja kepada orang-orang yang datang kepadamu". Nabi Saw menegaskan prinsip memberikan ampunan kepada mereka selama Allah memerintahkannya |munafik.badar.musyrik|
HR Bukhari No 4199: Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diubah pada hari Kiamat seperti seekor ular berkepala putih |akhirat|
HR Bukhari No 4198: Perkataan terakhir yang diucapkan Ibrahim Alaihis Salam ketika dia dilemparkan ke api adalah "Cukuplah Allah bagiku sebagai sebaik-baik pelindung" |anbiya.dzikir|
HR Bukhari No 4197: Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Ibrahim Alaihis Salam ketika di lemparkan ke api. "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung" |syuhada.anbiya.dzikir|
HR Bukhari No 4196: Kami mendapati rasa kantuk yang sangat pada waktu kami dalam barisan perang Badar .. sehingga pedangku terjatuh dari tanganku |jihad.syuhada|