23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

HIKMAH: Sebab Hakim Afiyah Mengundurkan Diri

HIKMAH: Sebab Hakim Afiyah Mengundurkan DiriFiqhislam.com - AFIYAH BIN YAZID merupakan seorang hakim yang terkenal adil, meski demikian beliau akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya setelah mengalami suatu kejadian.

Suatu saat hakim yang juga merupakan faqih madzhab Hanafi ini telah mantap dalam memutuskan suatu perkara, kemudian pihak yang terlibat dalam perkara memberi hadiah kurma kepada beliau. Beliau pun menolak bahkan marah besar terhadap orang tersebut. Namun keesokan harinya di waktu beliau menyampaikan keputusannya, beliau menjadi ragu hingga batal menyampaikan apa yang beliau yakini sebelumnya.

Akhirnya Afiyah pun menghadap Khalifah Al Mahdi dan menceritakan apa yang beliau alami dan menyampaikan, ”Demikianlah keadaan hatiku meski aku menolak hadiah itu. Jika demikian, bagaimana jika aku menerimanya?” Dan khalifah pun mengizinkan Afiyah mengundurkan diri dari jabatannya. (Siyar A’lam An Nubala’, 6/399)
[yy/hidayatullah]