pustaka.png
basmalah2.png


19 Rabiul-Awwal 1445  |  Rabu 04 Oktober 2023

15 Golongan Hamba yang Doanya Mustajab

15 Golongan Hamba yang Doanya Mustajab

Fiqhislam.com - Tak bisa dipungkiri manusia sangat membutuhkan Allah Ta'ala dalam segala hal. Fitrah manusia yang lemah dan faqir membuatnya tak berdaya jika hanya bergantung pada dirinya semata.

Dalam satu ayat Al-Quran, Allah menerangkan hal ini sebagaimana firman-Nya:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ  ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيدُ

"Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu), Maha Terpuji." (QS Fatir Ayat 15)

Itulah sebabnya Islam sangat menekankan pentingnya berdoa dan tawakkal (berserah diri) kepada Allah. Manusia memang diberi akal dan kemampuan (berusaha), namun Allah Ta'ala punya kuasa atas segala sesuatu. "Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (QS Al-An'am Ayat 18).

Allah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin senjata ampuh berupa doa dan permohonan. Doa menunjukkan bukti benarnya tawakkal seseorang kepada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka padanya." Berikut 15 golongan hamba yang doanya mustajab atau cepat dikabulkan Allah Ta'ala:

1. Orang yang Berdoa dengan dzikir Dzun Nun (Doa Nabi Yunus)
Dari Sa'ad bin Abi Waqash, ia berkata Rasulullah Saw bersabda: "Doa Dzun Nun (Nabi Yunus 'alaihissalam) ketika berada di dalam perut ikan: 'Laa ilaaha illaa Anta Subhaanaka innii Kuntu minazh- Zhaalimiin'. Jika seorang berdoa dengannya memohon sesuatu, niscaya Allah akan mengabulkannya." (HR at-Tirmidzi, dll)

2. Orang yang Terbangun di Malam Hari dengan Doa yang Matsur
Dari Ubadah bin Shamit dari Nabi Muhammad Saw bahwasanya beliau bersabda: "Barangsiapa yang terjaga di malam hari, lalu mengucapkan: 'Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwaa 'alaa kulli syai'in qadiir, Alhamdulillaah, wasubhanallaah, wa laa ilaaha illallaah, wallahu Akbar, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah' (Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyalah seluruh kerajaan dan bagi-Nya pula segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada Tuhan selalin Allah, Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Kemudian mengucapkan: 'Allahummaghfir lii' (Ya Allah, ampunilah aku). Atau doa yang lain, niscaya akan dikabulkan doanya. Jika ia berwudhu’ dan shalat, maka diterimalah shalatnya." (HR Al-Bukhari)

3. Orang yang Mendoakan Saudaranya Tanpa Dia Ketahui
Diriwayatkan dari Abu Darda' radhiyallahu 'anhu bahwasanya ia berkata, "Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka pasti Malaikat yang ditugaskan (kepadanya) akan mengucapkan, "Engkaupun akan mendapatkan yang semisalnya." (HR Muslim)

4. Orang yang Teraniaya
Ketika Rasulullah Saw mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya: "Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah." (HR Al-Bukhari)

5. Orang Tua yang Mendoakan Anaknya
Setiap orang tua dianjurkan banyak-banyak berdoa untuk anak keturunannya agar mereka menjadi anak yang berbakti. Jangan sekali-kali mengucap kalimat yang tidak baik untuk anak-anak kita, karena perkataan adalah doa. Dan doa orang tua merupakan salah satu doa yang mustajab.

6. Orang yang Dalam Perjalanan-Jauh (Musafir)
Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa orang tua untuk anaknya." (HR at-Tirmidzi, dll)

7. Orang yang Berpuasa dan Pemimpin yang Adil
Dari Abu Hurairah secara marfu, "Ada tiga golongan yang doanya tidak ditolak, orang yang berpuasa hingga berbuka, doa pemimpin yang adil dan doa orang yang teraniaya. Allah akan mengangkat doa mereka ke atas awan, membukakan pintu-pintu langit untuknya, dan berfirman, 'Demi kemuliaan-Ku, sungguh, Aku akan menolongmu walaupun dengan selang waktu." (HR at-Tirmidzi, dll)

8. Anak Saleh
Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah diterangkan, "Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya." (HR Muslim)

9. Orang yang Dalam Keadaan Darurat
Allah Ta'ala berfirman: "Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya)." (QS An-Naml: 62)

10. Orang yang Tidur Dalam Keadaan Suci dan Berdzikir
Dari Mu'adz bin Jabal, dari Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang muslim tidur dalam keadaan berdzikir dan suci, lalu terbangun di malam hari, kemudian berdoa kepada Allah meminta kebaikan dunia dan akhirat, maka pasti Allah akan memberikan kepadanya". (HR Abu Dawud dan Ahmad)

11. Anak yang Berbakti kepada Orangtuanya
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga, lalu ia bertanya, 'Dari mana aku memperoleh derajat ini?'. Allah berfirman: "Dengan permohonan ampun anakmu untukmu." (HR Ahmad)

12. Orang yang Menunaikan Haji, Umrah dan Berjihad di Jalan Allah
Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad Saw bersabda: "Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menunaikan haji, dan orang yang menunaikan umrah adalah utusan-utusan yang menghadap kepada Allah. Mereka dipanggil oleh-Nya, lalu mereka memenuhi panggilan-Nya, dan mereka pun meminta kepada-Nya, maka Allah akan memberinya." (HR Ibnu Majah)

13. Orang yang Banyak Berdzikir kepada Allah
Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Saw bersabda: "Ada tiga golongan yang doanya tidak akan ditolak, yaitu orang yang banyak berdzikir kepada Allah, orang yang teraniaya, dan pemimpin yang adil." (HR Al-Baihqi dan ath-Thabrani)

14. Orang yang Dicintai dan Diridhoi Allah
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Barangsiapa memusuhi kekasih-Ku, maka sungguh Aku menyatakan perang dengannya. Hamba-Ku tidak akan dapat mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku terus mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan amalan-amalan nafil, sehingga Aku mencintainya. Maka jika Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia memegang dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku akan memberinya. Jika ia memohon perlindungan kepada-Ku, pasti Aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu-ragu dalam sesuatu yang Aku kerjakan seperti keraguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Hal itu karena ia tidak suka mati, sedangkan Aku tidak suka keburukan terjadi kepadanya." (HR Al-Bukhari)

15. Orang yang Senantiasa Berdoa Saat Lapang dan Bahagia
Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapang." (HR at-Tirmidzi, dan Al-Hakim). Wallahu A'lam. [yy/sindonews]

Rusman H Siregar

 


 

Tags: Doa | Mustajab | Ijabah | Tadarru | Dzikir