23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

AL WAALIY | YANG MAHA PENGUASA

AL WAALIY  | YANG MAHA PENGUASAAL WAALIY (yang Maha Penguasa) adalah Allah yang merencanakan urusan-urusan makhluk dan mengatur mereka, yaitu mengurus dan menangani pengaturan mereka. Ini seakan-akan mengatur, menguasai atau memerintah, memberikan pengertian penataan, kuasa dan tindakan, sedangkan nama Waaliy (penguasa) tidak dapat digunakan untuk apapun yang tidak memadukan kesemuanya itu. Jadi, tidak ada yang menguasai segala sesuatu kecuali Allah Azza wa Jalla, dengan alasan:
 
(1)_Sesungguhnya Dia-lah yang merencanakan mereka.
 
(2)_Dia yang menerapkan rencana dengan merealisasikannya.
 
(3)_Dia yang melindungi mereka dengan melestarikannya.
 
`Bagi manusia ada Malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia` (Ar Ra'd:11)
 
`Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah, dan Dia Maha perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang Mu'min` (Al Ankabuut:41~45)
 
`Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan` (Al Mulk:15)
 
`Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)` (Huud:6).
 
Imam Al-Ghazali
foto madaniwallpaper.com