16 Rajab 1444  |  Selasa 07 Februari 2023

basmalah.png

AR RAUUF | YANG MAHA PENGASIH

  • Last Updated: Rabu, 06 Juli 2022
AR RAUUF | YANG MAHA PENGASIH

AR RAUUF (yang Maha Pengasih) adalah Allah yang memiliki belas kasih. Ar Rauuf merupakan kerahiman yang lebih hebat dari Rahmat. Jadi secara makna artinya sama dengan AR RAHIIM. Dalam kitab suci Al-Qur'an kata `AR RAUUF` terulang sebanyak sebelas kali, sepuluh menunjukkan sifat Allah Ta'ala dan satu yang menerangkan sifat Nabi Muhammad Saw.

`Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia` (02-Al Baqarah:143)

`Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia` (22-Al Hajj:65)

`Dan diantara manusia adaorang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya` (02-Al Baqarah:207)

`Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya. ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)nya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hamba-Nya` (03-Ali Imran:30)

`Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka` (09-At Taubah:117)

`Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang` (An Nahl:7)

`Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang` (An Nahl:47)

`Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar)` (An Nuur:20)

`Dia-lah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Qur'an) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu` (Al-Hadiid:9)

`Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa "ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang"` (Al-Hasyr:10)

`Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang Mu'min` (09-At Taubah:128).

Imam Al-Ghazali