11 Rajab 1444  |  Kamis 02 Februari 2023

basmalah.png

Al-Imam Baqiy bin Makhlad Al-Andalusiy

Al-Imam Baqiy bin Makhlad Al-Andalusiy

Fiqhislam.com - Beliau adalah seorang imam, faqiih, zuhud, lagi wara’; salah satu murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terkemuka dari negeri Andalus. Bagaimana perjuangan beliau untuk mendapatkan ilmu sehingga ‘memaksa’-nya menjadi seorang ‘pengemis’.

Baqiy bin Makhlad pernah melakukan perjalanan keluar dari negerinya, Andalus, menuju Baghdad dengan berjalan kaki. Ia seberangi lautan, menjelajah gurun yang tandus, dan gunug-gunung. Umurnya ketika itu adalah 20 tahun.

Saat itu yang ditujunya adalah menemui Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan mendengarkan hadits dari beliau. Setelah dekat dengan Baghdad, ia mendengar cobaan yang menimpa Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang berkaitan dengan fitnah Khalqul-Qur’aan. Sampai pula khabar kepadanya bahwa beliau dilarang untuk keluar rumah dan menyampaikan pelajaran kepada manusia.

Baqiy berkata :
“Aku pun merasa sedih dengan kesedihan yang sangat (saat mendengarnya)”.

Akan tetapi ia tetap meneruskan perjalanannya ke Baghdad. Setelah sampai, ia letakkan perbekalannya, kemudian pergi ke Masjid Jaami’ Baghdad. Ia pun bertemu dengan orang-orang di sana. Bertemu dengan Ibnu Ma’iin dan bertanya beberapa hal kepadanya tentang orang-orang yang pernah ditemuinya (yaitu tentang al-jarh wat-ta’dill).

Di akhir pembicaraan ia bertanya tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang kemudian dijawab :
“Ia adalah imam kaum muslimin. Orang yang paling baik dan utama di kalangan mereka”.

Setelah itu Baqiy pergi mencari rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ia ditunjukkan rumahnya. Ia pun mengetuk pintu, yang kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal keluar menemuinya. Baqiy berkata :
“Wahai Abu ‘Abdillah, aku adalah laki-laki asing, jauh dari rumah. Ini adalah kali pertama aku datang ke negeri ini.

Dan aku adalah seorang pencari hadits. Tidak ada yang lain dari perjalananku ini kecuali hanya untuk menemuimu”.
Ia pun dipersilakan masuk oleh beliau ke dalam rumahnya. Beliau berkata kepada Baqi’ : “Dari mana asalmu ?”.

Baqi’ menjawab : “Dari Barat Jauh (Andalus). Beliau bertanya : “Dari Afrika ?”. Ia menjawab : “Bukan, negeri setelah Afrika. Aku menyeberang lautan dari negeriku ke Afrika. Negeriku adalah Andalus”.

Beliau (Al-Imam Ahmad) berkata :
“Sesungguhnya negerimu sangat jauh. Tidak ada sesuatu yang lebih aku senangi daripada memberikan bantuan kepadamu. Akan tetapi sekarang ini aku sedang ditimpa ujian dengan sesuatu yang barangkali hal itu telah sampai kepadamu”.

Baqiy menjawab :
“Benar, hal itu telah sampai kepadaku. Ini adalah kali pertama aku datang (ke negeri ini), dan aku seorang yang tidak dikenal oleh orang-orang di negerimu. Jika engkau ijinkan, aku akan mendatangimu setiap hari seperti orang yang meminta-minta (pengemis). Lalu aku akan berkata di depan pintu sebagaimana yang dikatakan oleh peminta-minta. Lalu engkau keluar di tempat ke tempat ini. Seandainya engkau tidak menyampaikan kepadaku setiap harinya kecuali hanya satu hadits, maka itu sudah cukup bagiku”.

Al-Imam Ahmad berkata :
“Baiklah. Namun dengan satu syarat agar engkau tidak menampakkan diri pada halaqah-halaqah (ilmu) dan juga pada kalangan muhadditsiin (ahli hadits)”.

Syarat itu pun diterima.

Lalu Baqiy mengambil sebatang kayu di tangannya dan ia lilitkan kain di kepalanya (sehingga nampak seperti seorang peminta-minta). Lalu ia mendatangi pintu rumah beliau sambil berkata : “al-ajr, rahimakallaah (pahala, semoga Allah merahmati engkau)”.

Mendengar itu, Al-Imam Ahmad keluar kepadanya dan menutup pintu rumah, lalu menyampaikan kepadanya dua atau hadits, atau lebih banyak dari itu. Hal itu terus berlangsung hingga ujian yang menimpa Al-Imam Ahmad berakhir dan beliau kembali diijinkan membuka halaqah-halaqah ilmu di masjid.

Semenjak itu, jika Baqiy bin Makhlad mendatangi halaqah Al-Imam Ahmad, maka beliau selalu melapangkan majelisnya untuknya. Beliau lalu menceritakan kisah Al-Baqiy tersebut di depan para ahli hadits. Beliau memuji dan menyanjungnya.

Itulah Al-Imam Baqiy bin Makhlad bin Yaziid, Abu ‘Abdirrahmaan Al-Andalusiy Al-Qurthubiy. Adz-Dzahabiy menyebutkan biografinya dalam kitab Siyaru A’laamin-Nubalaa’ 13/285 no. 137-dst.. Selengkapnya silakan merujuk ke sana.

Semoga Allah ta’ala merahmati beliau. Dan yang lebih penting dari itu, kita dapat mengambil hikmah dari sekelumit kisah beliau di atas.