pustaka.png
basmalah2.png


17 Rabiul-Awwal 1445  |  Senin 02 Oktober 2023

Hukum Talak bagi Istri yang Hamil

Fiqhislam.com - Memang tidak jarang dikalangan orang-orang awam dari kaum muslimin yang menganggap bahwa talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istrinya yang sedang hamil adalah tidak sah. Anggapan ini tidaklah memiliki landasan dan bertentangan dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan pada saat seorang istri sedang hamil adalah sah. Dan talak ini tetap dianggap sebagai talak sunnah bukan bid’ah.

Sayyid Sabiq didalam kitabnya “Fiqh as Sunnah” mengatakan bahwa mentalak perempuan yang sedang hamil dibolehkan kapan saja, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Ibnu Umar pernah mentalak salah seorang istrinya sewaktu haidh dengan sekali talak.

Hal ini lalu diceritakan Umar kepada Rasulullah saw. Beliau saw lalu bersabda,”Suruhlah dia agar merujuknya. Kemudian hendaklah dia menalaknya jika telah suci atau di waktu hamil” . Sedangkan iddah bagi wanita yang sedang hamil adalah hingga wanita itu melahirkan janin yang dikandungnya, sebagaimana firman Allah swt :

وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. Ath Thalaq : 4)

Wallahu A’lam

Eramuslim.com - Sigit Pranowo Lc