pustaka.png
basmalah.png


8 Dzulqa'dah 1444  |  Minggu 28 Mei 2023

Tempat yang Istimewa di Masjid Nabawi

Tempat yang Istimewa di Masjid Nabawi

Fiqhislam.com - Di pojok Masjid Nabawi, terdapat sebuah tempat yang ditinggikan lantainya. Itulah tempat Ahli Suffah. Tempat tersebut tepatnya berada di belakang makam Rasulullah SAW. Tempat yang ditinggikan tersebut juga berdekatan dengan pintu Jibril.

Siapakah Ahli Suffah itu? Seberapa istimewakah mereka hingga tempat mereka ditinggikan di Masjid Nabawi? Ahli suffah adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan datang dari luar Kota Madinah. Kedatangan mereka ke Madinah semata-mata untuk mempelajari ilmu dari Rasulullah SAW dan mereka sering menjadi tamu para sahabat RA. Waktu mereka umumnya dihabiskan untuk belajar, beribadah, dan berjihad di jalan Allah SWT.

Mereka mempunyai dua sifat yang unggul, yaitu tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk (manusia) dan tidak melafazkan dengan kata-kata akan kehendak atau keperluan mereka itu. Antara para sahabat yang unggul yang termasuk ke dalam golongan ahli suffah ialah Abu Hurairah RA. Abu Hurairah RA adalah sahabat Rasulullah yang terbanyak meriwayatkan hadis.

republika.co.id