29 Dzulqa'dah 1443  |  Rabu 29 Juni 2022

basmalah.png

Pemimpin Masjidil Haram Pra-Islam: Abdul Muthalib

Pemimpin Masjidil Haram Pra-Islam: Abdul Muthalib

Fiqhislam.com - Setelah Qusay bin Kilab, tampuk pemerintahan diberikan kepada Abdul Muthalib yang diberi julukan Abu Harits, sementara nama aslinya adalah Syaibah Al-Hamd dan Amir. Anak-anaknya adalah Abu Thalib, Abdullah, Abbas, Hamzah, Abu Jahal dan Harits.

Abdul Muthalib adalah orang yang mempunyai derajat dan kedudukan yang paling tinggi di kalangan suku Quraisy, dan dia adalah orang yang beragama Hanif.

Dia telah melarang penyembahan terhadap patung-patung dan mengajak untuk menyembah Allah yang satu.

Di masa jahiliyah, dia telah membuat sunah-sunah yang baik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai sunah dalam Islam. Seperti memenuhi nazar dan janji, membayar humus (20%), melarang menikahi mahram (sedarah), memotong tangan pencuri, melarang penguburan hidup-hidup anak perempuan, dan menghukum orang yang berzina.

Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Allah akan mengumpulkan kakekku Abdul Muthalib di Mahsyar, sedang dalam dirinya ada tanda-tanda para nabi dan keagungan raja-raja.

jurnalhaji.com