fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


25 Ramadhan 1442  |  Jumat 07 Mei 2021

Empat Kitab Hadis Terbaik

Empat Kitab Hadis TerbaikFiqhislam.com - Kesahihan sabda Rasulullah SAW yang terkandung dalam sebuah kitab hadis tentu akan menentukan kualitas kitab itu. 

Para ulama pun menetapkan kitab hadis berdasarkan kualitas sabda Rasulullah SAW ke dalam empat rangking atau peringkat:

  • Peringkat pertama ditempati Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.  Ada pula ulama yang memasukan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dalam peringkat pertama.
  •  Peringkat kedua ditempati oleh Sunan Abi Dawud, Sunan at-Tirmizi,  Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, dan Sunan An-Nasai. Para ulama masih berbeda pendapat tentang Sunan Ibnu   Majah yang masuk dalam Kutub as-Sittah untuk ditempatkan dalam peringkat kedua.
  •  Peringkat Ketiga,  dalah kitab yang banyak memuat hadis dhaif atau lemah, seperti Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Abi Dawud Sulaiman at-Tayalisi, Musnad Abdillah Ibnu Hamid, dan Mussanaf Abd ar-Razzaq.
  • Peringkat keempat adalah kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ahli kisah, pendakwah, dan para sufi, seperti Musanaf Ibnu Mardawih dan Musanaf Abi Syaikh.
Oleh Heri Ruslan