18 Dzulhijjah 1442  |  Rabu 28 Juli 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 3985: Beliau membagi rampasan untuk orang-orang yang hatinya masih perlu di tarbiyah -mualaf-. Sahabat anshar ini emosi karena tidak memperoleh bagian. Kalaulah bukan karena hijrah, aku pasti menjadi orang Anshar ... |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3984: Tentang berihram untuk umrah dengan jubah setelah diberi wewangian. Wewangian yang ada padamu, cucilah tiga kali, adapun jubah, maka tanggalkanlah, lakukan dalam umrahmu sebagaimana kamu lakukan dalam hajimu |wahyu|
HR Bukhari No 3983: Nabi Saw singgah di Ji'ranah antara Makkah dan Madinah. Seorang arab badui menemui beliau dan berujar 'Tidakkah engkau lunasi janjimu kepadaku'. Jawab Nabi 'Bergembiralah'. Orang arab itu telah menolak kabar gembira
HR Bukhari No 3982: Siapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal ia tahu, maka surga haram baginya |thaif.orangtua.kafir|
HR Bukhari No 3981: Rasulullah mengepung Thaif. Besok kita insya Allah pulang. Apakah kita akan pulang dan tidak menaklukkannya. Teruslah kalian menyongsong peperangan. Para sahabat pun terus berangkat dan mereka peroleh luka-luka. Nabi Saw tertawa
HR Bukhari No 3980: Nabi Saw menemuiku yang ketika itu disisiku ada seorang waria. Nabi Saw langsung berkomentar 'Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian'. Ketika itu beliau sedang mengepung kota Thaif |ahlul bait|
HR Bukhari No 3979: Sampaikanlah salam kepada Nabi Saw dan sampaikan, Mintakanlah ampunan untukku. Beliau tengadahkan kedua tangannya dan berdoa -Ya Allah, berilah ampunan untuk hamba-Mu yang lemah, Abu Amir- |syuhada.syahid.authas|
HR Bukhari No 3978: Barangsiapa yang membunuh musuh, dan ia mempunyai bukti, maka baginyalah rampasannya. Siapa yang mau memberi kesaksian. Abu Qatadah benar, rampasannya ada padaku, tolong bujuklah dia agar meridhoi untukku |quran.hunain.salab|
HR Bukhari No 3977: Umar bertanya kepada Nabi Saw tentang nazarnya yang ia lakukan semasa jahiliyah yaitu untuk beriktikaf. Maka Nabi Saw memerintahkan untuk menunaikannya |quran.hunain|
HR Bukhari No 3976: Rasulullah Saw didatangi oleh utusan bani Hawazin yang telah masuk Islam. Pilihlah salah satu diantara dua pilihan, kalian minta tawanan atau harta. Bolehlah, kami memilih tawanan kami |quran.hunain|
HR Bukhari No 3975: Adapun Nabi Saw, beliau pantang melarikan diri, ketika itu Hawazin adalah para pemanah ulung, ketika kami menyerbu mereka, mereka kocar-kacir sehingga kami tergiur mendapatkan ghanimah |hunain.quran|
HR Bukhari No 3974: Apakah engkau melarikan diri bersama Nabi Saw pada perang hunain. Adapun Nabi Saw, beliau pantang melarikan diri dan berujar 'Aku Nabi yang tidak pernah berdusta, Aku anak Abdul Muthalib' |quran.sahabat nabi|
HR Bukhari No 3973: Wahai Abu Umarah, apakah engkau melarikan diri pada perang Hunain. Aku bersaksi atas diri Nabi Saw bahwa beliau tidak melarikan diri, namun para sahabat sedemikian cepat dihujani anak panah oleh Bani Hawazin |quran.sahabat nabi|
HR Bukhari No 3972: Kata Ibnu Abu Aufa, aku terkena sabetan itu bersama Nabi Saw pada perang Hunain |quran.sahabat nabi|
HR Bukhari No 3971: Allah Ta'ala telah mensucikan Makkah pada hari ketika Dia mencipta langit dan bumi. Binatangnya tak boleh diburu, durinya tak boleh dicongkel, rumputnya tak boleh dipotong ... Kecuali idzkhir, sesungguhnya ia halal |fathul makkah|
HR Bukhari No 3970: Tak ada lagi hijrah hari ini, dahulu seorang mukmin lari menyelamatkan agamanya menuju Allah dan Rasul-Nya karena khawatir terkena fitnah. Setiap mukmin bisa beribadah sekehendaknya hingga yang ada adalah jihad dan niat |fathul makkah|
HR Bukhari No 3969: Abdullah bin Umar ra mengatakan 'Tak ada lagi hijrah setelah kemenangan' |fathul makkah|
HR Bukhari No 3968: Saya ingin hijrah ke Syam. Tak ada hijrah lagi, namun yang ada adalah jihad, maka pergilah, siapa tahu engkau mendapat sesuatu yang mengganjal, kalaulah tidak, silahkan kembali |fathul makkah.baiat|
HR Bukhari No 3967: Aku berangkat bersama Abu Ma'bad menemui Nabi Saw dengan niat agar beliau membaiatnya untuk hijrah. Hijrah telah berlalu bagi pelaku-pelakunya, saya membaiatnya untuk Islam dan jihad |fathul makkah|
HR Bukhari No 3966: Aku menemuimu dengan saudaraku agar engkau membaiatnya untuk hijrah. Pelaku hijrah telah membawa semua ganjarannya. Lalu untuk apa engkau membaiatnya. Untuk Islam, iman dan jihad |fathul makkah|
HR Bukhari No 3965: Manusia sebelum kalian telah celaka sebab jika yang mencuri kalangan atas maka mereka membiarkannya, sebaliknya jika yang mencuri masyarakat biasa mereka menegakkan hukuman |hudud|
HR Bukhari No 3964: Dia adalah saudara laki-lakimu wahai Abd bin Zam'ah sebab dia dilahirkan diatas kasurnya. Anak adalah pemilik kasur, pezina harus dihukum rajam |suami.istri|
HR Bukhari No 3963: Tak ada yang lebih banyak hapalan al-Qurannya selain diriku disebabkan aku bertemu dengan pengendara, maka kemudian mereka menyuruhku maju memimpin shalat di depan mereka, padahal umurku baru enam atau tujuh tahun |anbiya.imam|
HR Bukhari No 3962: Abu Jamilah berpendapat bahwa ia temui Nabi Saw dan ia berangkat bersama beliau ketika tahun penaklukan Makkah |safar.fathul makkah|
HR Bukhari No 3961: Kami melakukan qashar ketika kami bermukim sekitar selama sembilan belas hari, namun apabila lebih, tentu kami lakukan shalat dengan sempurna |waktu shalat.safar|