11 Rabiul-Awal 1443  |  Minggu 17 Oktober 2021

basmalah.png

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

Filters
List of articles in category Sahih Bukhari
Title
HR Bukhari No 3995: Nabi telah perintahkan kalian untuk menaatiku. Sekarang masuklah kalian ke api itu. Kalaulah mereka memasukinya, niscaya mereka tak akan bisa keluar hingga kiamat tiba. Ketaatan hanya berlaku dalam kebaikan |pemimpin.akhirat|
HR Bukhari No 3994: Nabi Saw mengirim Khalid bin Al Walid ke bani Jidzamah. Mereka belum fasih mengucapkan 'Aslamnaa' -kami masuk Islam-. Mereka keceplosan mengucapkan Shabba'naa -kami sembah matahari-. Maka Khalid membunuh mereka |sahabat nabi.doa|
HR Bukhari No 3993: Nabi Saw mengirim sebuah ekpedisi militer ke arah Najed dan aku termasuk dalam pasukan itu, bagian ghanimah kami sebanyak dua belas ekor unta dan kami diberi nafl
HR Bukhari No 3992: Beliau tidak memberi kaum anshar sedikitpun. Jika dalam keterhimpitan kami dipanggil, namun ghanimah diberikan kepada selain kita. Protes ini sampai ke Rasulullah Saw |fa'i.ghanimah.hunain|
HR Bukhari No 3991: Beliau memberi Al Aqra sebanyak seratus ekor unta. Ini pembagian yang tidak diniati untuk mencari wajah Allah. Kiranya Allah merahmati Musa, yang ia disakiti lebih banyak daripada ini semua, lantas ia bersabar |anshar.fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3990: Seorang anshar mengomentari kebijakan Nabi 'Ini adalah pembagian yang tidak diniati mencari wajah Allah'. Kiranya rahmat Allah selalu tercurah kepada Musa yang ia disakiti lebih banyak daripada ini, namun ia bersabar |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3989: Quraisy adalah kabilah yang baru saja meninggalkan masa kejahiliyahan dan kerusakan agama. Kalaulah manusia mengarungi lembah dan anshar mengarungi sebuah lereng gunung, niscaya kuarungi lembah anshar atau lereng Anshar |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3988: Rasulullah memberi bagian orang-orang yang dimerdekakan dan kaum muhajirin. Orang-orang Anshar pun melakukan protes dan kritik atas kebijakan Nabi Saw |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3987: Rasulullah Saw membagi-bagi hanya untuk Quraisy. Maka kabilah merasa marah. Tidakkah kalian ridho jika orang-orang pergi membawa dunia sementara kalian pergi membawa Rasulullah Saw |anshar.fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3986: Ia beri Quraisy namun membiarkan kami -anshar-, padahal pedang kami masih meneteskan darah mereka. Apakah kalian tidak puas sekiranya manusia membawa harta sedang kalian membawa Nabi Saw ke rumah kalian |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3985: Beliau membagi rampasan untuk orang-orang yang hatinya masih perlu di tarbiyah -mualaf-. Sahabat anshar ini emosi karena tidak memperoleh bagian. Kalaulah bukan karena hijrah, aku pasti menjadi orang Anshar ... |fa'i.hunain|
HR Bukhari No 3984: Tentang berihram untuk umrah dengan jubah setelah diberi wewangian. Wewangian yang ada padamu, cucilah tiga kali, adapun jubah, maka tanggalkanlah, lakukan dalam umrahmu sebagaimana kamu lakukan dalam hajimu |wahyu|
HR Bukhari No 3983: Nabi Saw singgah di Ji'ranah antara Makkah dan Madinah. Seorang arab badui menemui beliau dan berujar 'Tidakkah engkau lunasi janjimu kepadaku'. Jawab Nabi 'Bergembiralah'. Orang arab itu telah menolak kabar gembira
HR Bukhari No 3982: Siapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal ia tahu, maka surga haram baginya |thaif.orangtua.kafir|
HR Bukhari No 3981: Rasulullah mengepung Thaif. Besok kita insya Allah pulang. Apakah kita akan pulang dan tidak menaklukkannya. Teruslah kalian menyongsong peperangan. Para sahabat pun terus berangkat dan mereka peroleh luka-luka. Nabi Saw tertawa
HR Bukhari No 3980: Nabi Saw menemuiku yang ketika itu disisiku ada seorang waria. Nabi Saw langsung berkomentar 'Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian'. Ketika itu beliau sedang mengepung kota Thaif |ahlul bait|
HR Bukhari No 3979: Sampaikanlah salam kepada Nabi Saw dan sampaikan, Mintakanlah ampunan untukku. Beliau tengadahkan kedua tangannya dan berdoa -Ya Allah, berilah ampunan untuk hamba-Mu yang lemah, Abu Amir- |syuhada.syahid.authas|
HR Bukhari No 3978: Barangsiapa yang membunuh musuh, dan ia mempunyai bukti, maka baginyalah rampasannya. Siapa yang mau memberi kesaksian. Abu Qatadah benar, rampasannya ada padaku, tolong bujuklah dia agar meridhoi untukku |quran.hunain.salab|
HR Bukhari No 3977: Umar bertanya kepada Nabi Saw tentang nazarnya yang ia lakukan semasa jahiliyah yaitu untuk beriktikaf. Maka Nabi Saw memerintahkan untuk menunaikannya |quran.hunain|
HR Bukhari No 3976: Rasulullah Saw didatangi oleh utusan bani Hawazin yang telah masuk Islam. Pilihlah salah satu diantara dua pilihan, kalian minta tawanan atau harta. Bolehlah, kami memilih tawanan kami |quran.hunain|
HR Bukhari No 3975: Adapun Nabi Saw, beliau pantang melarikan diri, ketika itu Hawazin adalah para pemanah ulung, ketika kami menyerbu mereka, mereka kocar-kacir sehingga kami tergiur mendapatkan ghanimah |hunain.quran|
HR Bukhari No 3974: Apakah engkau melarikan diri bersama Nabi Saw pada perang hunain. Adapun Nabi Saw, beliau pantang melarikan diri dan berujar 'Aku Nabi yang tidak pernah berdusta, Aku anak Abdul Muthalib' |quran.sahabat nabi|
HR Bukhari No 3973: Wahai Abu Umarah, apakah engkau melarikan diri pada perang Hunain. Aku bersaksi atas diri Nabi Saw bahwa beliau tidak melarikan diri, namun para sahabat sedemikian cepat dihujani anak panah oleh Bani Hawazin |quran.sahabat nabi|
HR Bukhari No 3972: Kata Ibnu Abu Aufa, aku terkena sabetan itu bersama Nabi Saw pada perang Hunain |quran.sahabat nabi|
HR Bukhari No 3971: Allah Ta'ala telah mensucikan Makkah pada hari ketika Dia mencipta langit dan bumi. Binatangnya tak boleh diburu, durinya tak boleh dicongkel, rumputnya tak boleh dipotong ... Kecuali idzkhir, sesungguhnya ia halal |fathul makkah|