Sahih Bukhari

Nama kitab: Terjemah Sahih Bukhari ( صحيح البخاري)
Judul kitab asal: Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashor min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه)
Pengarang: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (محمد بن إسماعيل البخاري)


Biografi

HR Bukhari No 2994: Sungguh Muhammad telah melihat sebagian dari tanda-tanda kekuaaan Rabbnya yang paling besar. Beliau melihat malaikat Jibril As membuka sayapnya sehingga menutupi ufuk langit |isra mi'raj.quran|

HR Bukhari No 2993: Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Beliau Saw telah melihat Jibril yang memiliki enam ratus sayap |isra mi'raj.malaikat.quran|

HR Bukhari No 2992: Malaikat gunung berseru dan memberi salam 'Jika kamu kehendaki, aku timpakan kepada mereka dua gunung ini'. Aku berharap Allah akan memunculkan dari anak keturunan mereka orang yang menyembah Allah satu-satunya |doa|

HR Bukhari No 2991: Aku mendengar Nabi Saw membaca suatu ayat di atas mimbar 'Wa naadaw yaa maalik'. Menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud 'Wa naadaw yaa maal' |quran|

HR Bukhari No 2990: Seseorang dari kalian akan selalu dihitung berada di dalam shalat selagi orang tersebut menanti shalat ditegakkan. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah |hadats|

HR Bukhari No 2989: Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbanaa lakal hamdu. Siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu |shalat|

HR Bukhari No 2988: Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi Saw, 'Kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar ataupun anjing' |najis|

HR Bukhari No 2987: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar. Bukankah Beliau pernah bercerita kepada kita tentang masalah gambar. Kecuali gambar (corak warna) pada pakaian

HR Bukhari No 2986: Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan (atau) gambar patung |najis|

HR Bukhari No 2985: Tidak tahukah kamu bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar, dan orang yang membuat gambar akan disiksa pada hari kiamat

HR Bukhari No 2984: Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian untuk menjaga. Dan mereka berkumpul saat shalat Fajar (Subuh) dan Ashar. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hamba-Ku |waktu shalat|

HR Bukhari No 2983: Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Sekalipun dia berzina atau mencuri |akhirat|

HR Bukhari No 2982: Jibril As pernah turun lalu mengimami aku shalat maka aku shalat bersamanya kemudian aku shalat bersamanya ... Beliau menghitung dengan jari, Beliau menunjukkan lima kali waktu shalat

HR Bukhari No 2981: Jibril As mendatanginya setiap malam dari bulan Ramadhan. Rasulullah Saw ketika didatangi Jibril As kedermawanannya melebihi angin yang berhembus. Jibril memaparkan (membacakan) al-Quran k

HR Bukhari No 2980: Jibril membacakan al-Quran kepadaku dengan satu dialek dan aku terus saja meminta tambahan hingga akhirnya berhenti dengan tujuh dialek

HR Bukhari No 2979: Tidakkah sebaiknyakah kamu lebih sering mengunjungi kami. Dan tidaklah kami (Jibril) turun melainkan dengan perintah Rabbmu. Kepunyaan-Nyalah segala apa yang ada di hadapan kita dan apa yang di belakang kita |quran.wahyu|

HR Bukhari No 2978: Wahai Aisyah, ini Jibril datang menyampaikan salam kepadamu. Wa'alaihis salaam wa rahmatullahi wa baraakatuh. Dia melihat apa yang aku tidak lihat |wahyu.malaikat|

HR Bukhari No 2977: Barang siapa yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah maka penjaga-penjaga surga akan memanggilnya. Wahai Rasulullah, itulah orang yang tidak akan rugi dan sengsara |malaikat.akhirat|

HR Bukhari No 2976: Bagaimana caranya wahyu datang kepada Tuan. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan terkadang datang Malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang diucapkannya

HR Bukhari No 2975: Aku seolah melihat debu-debu berkilauan di lorong-lorong jalan suku Bani Ghanmin. Ini merupakan bukti keterlibatan Jibril As dalam perang |malaikat|

HR Bukhari No 2974: lipat gandakanlah cacianmu untuk melawan orang musyrik karena jibril selalu bersamamu

HR Bukhari No 2973: Umar berjalan di dalam masjid sedangkan Hassan sedang bersyair lalu 'Umar mencelanya. Aku pernah bersyair di masjid dan saat itu ada orang yang lebih baik darimu |ruhul qudus.jibril|

HR Bukhari No 2972: Pada hari jumat, setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat orang yang datang lebih awal dan seterusnya hingga apabila imam sudah duduk di atas mimbar lembaran catatan itu ditutup |waktu shalat|

HR Bukhari No 2971: Para malaikat turun pada al-Anan yaitu awan lalu mereka menyebutkan perkara-perkara yang akan terjadi di langit lalu setan-setan mencuri pendengaran lalu mereka membisikkannya kepada para dukun |peramal.paranormal.dusta|

HR Bukhari No 2970: Apabila Allah mencintai seorang hamba-Nya, Dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si anu maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu |ridho.rahmat|
Download hanya digunakan pada browser eksternal