8 Jumadil-Awwal 1444  |  Jumat 02 Desember 2022

basmalah.png

Zainab binti Jahsy, Sang Perempuan Awwahah

istri nabi saw

Fiqhislam.com - Zainab binti Jahsy adalah salah satu istri Rasulullah, sekaligus juga cucu perempuan Abdul Muthalib. Ia memiliki segenap kemuliaan, termasuk dalam pernikahannya dengan Rasulullah. Zainab juga dikenal sebagai orang yang rajin shaum, shalat, dan bersedekah.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Syadad, Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khathab, "Sesungguhnya Zainab binti Jahsy adalah seorang perempuan awwahah."

Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksudnya?"

Beliau menjawab, "Orang yang khusyuk lagi berendah diri." Beliau kemudian membacakan surah Hud ayat 75, "Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang penyantun lagi khusyu dan suka kembali kepada Allah."Barzah binti Rafi' mengisahkan, Zainab selalu mensedekahkan pemberian Umar atas haknya sebagai istri Nabi, kecuali sedikit bagian untuk diri sendiri. Selebihnya, uang itu ia sedekahkan kepada para kerabat dan kaum yatim.

Aisyah, putri Abu Bakar sekaligus istri kesayangan Nabi pun mengakui kemuliaannya.

Aisyah berkata, "Semoga Allah merahmati Zainab binti Jahsy. Sesungguhnya di dunia ini, dia telah meraih kemuliaan yang tiada terperi, yaitu Allah menikahkannya langsung dengan Nabi di dunia dan diceritakan dalam Alquran."

Tak hanya di dunia, Zainab juga merupakan istri Nabi yang pertama menyusul beliau. [yy/republika]