pustaka.png
basmalah.png


8 Dzulqa'dah 1442  |  Jumat 18 Juni 2021

INDEKS BALA’

 
HR. Hakim melalui Uqbah Ibnu Amr r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian memaksa orang-orang yang sedang sakit dari kalian untuk makan dan minum karena sesungguhnya Allah-lah yang memberi mereka makan dan minum.
 
 
HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Allah SWT telah menjenguk orang sakit.
Beliau bersabda:
Bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:
'dia (sakit) adalah api Neraka-Ku yang menguasai hamba-Ku yang beriman di dunia supaya tidak menjadi bagiannya dihari kiamat nanti'.
 
 
HR. Bukhari melalui Anas Bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hal dan barang yang dia cintai tetapi dia bersabar. Sebagai ganti keduanya Aku berikan Surga kepadanya. (yang dimaksud diatas adalah kedua mata).
 
 
HR. Ahmad melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila dosa seorang hamba makin banyak dan dia tidak mempunyai amal perbuatan yang dapat meleburnya, maka Allah mencobanya dengan kesedihan, agar kesedihannya dapat menjadi kifarat baginya.
 
 
HR. Ahmad melalui Syaddad Bin Aus r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman maka dia memuji Aku karena bala' itu, sesungguhnya dia telah bersih dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan begitu dia berdiri dari tempat duduknya.
 
 
HR. Ahmad melalui Abdullah Bin Amru r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Seorang muslim ditimpa bala' ditubuhnya maka Allah SWT memerintahkan Malaikat untuk menjaganya dan berfirman:
'Hendaklah kalian tulis untuk hamba-Ku siang hari dan malam hari, amal dan kebajikan yang diperbuat dan dia kerjakan selama dia dalam belenggu-Ku'
 
 
HR. Al Khathib melalui Al Hasan Ibnu Ali r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa dipercaya oleh Allah untuk menolong orang muslim dari suatu kesulitan melalui tangannya niscaya Allah menolongnya dari bencana dunia dan akhirat.
 
 
HR. Ahmad melalui Abu Umamah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Seseorang yang menjenguk orang sakit berada dalam limpahan rahmat.
Apabila ia duduk di sisinya maka ia diliputi oleh rahmat.
 
 
HR. Abu Ya'la melalui Ibnu Abbas r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku mengambil dua biji mata hamba-Ku dan dia bersabar dan pasrah, Aku tidak rela memberi pahala padanya kecuali Surga.
 
 
HR. Al Mundziri melalui Anas Bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah SWT berfirman:
Demi keagungan-Ku dan demi kemulian-Ku, seseorang yang hendak Aku ampuni, lehernya Aku penuhi dengan semua kesalahannya berupa sakit pada badannya dan sempit rezekinya lalu Aku keluarkan dia dari dunia ini (mati).
 
 
HR. Ahmad melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Bila Allah menguji hamba yang muslim dengan ujian pada badannya,
maka Allah berfirman:
Tulislah amal salehnya yang telah di kerjakannya.
Bila Dia menyembuhkannya, Dia memandikannya dan membersihkannya (dengan amal salehnya).
Bila Allah mengambilnya, Dia ampuni dia dan Dia rahmati dia.
 
 
HR. Hakim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman berupa sakit dan dia tidak mengadukan Aku kepada para penjenguknya, Aku lepaskan dia dari pagar-pagarku (kurungan-Ku).
Kemudian Aku ganti daging dan darahnya dengan daging dan darah yang lebih baik.
 
 
HR. Ahmad melalui Syaddad Bin Aus r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Bila Aku menimpakan bala' (musibah) kepada hamba-Ku yang beriman maka dia memuji Aku karena bala' itu, sesungguhnya dia telah bersih dari dosa-dosanya, seperti dia baru dilahirkan begitu dia berdiri dari tempat duduknya.
Dan Tuhan tabaraka wa ta'ala berfirman:
Aku membatasi hamba-Ku dan Aku mengunjunginya, hendaklah kalian memberinya pahala yang biasa kalian berikan padanya ketika dia sehat.