fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


27 Ramadhan 1442  |  Minggu 09 Mei 2021

INDEKS AZAB

 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh abu ayyub r.a, berkata:
Rasulullah Saw keluar setelah matahari terbenam lalu terdengar suara, kemudian Beliau bersabda:
'Orang yahudi sedang disiksa didalam kuburnya'
 
 
HR. Muttafaq Alaih
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa berbuat zalim (merampas sejengkal saja) maka Allah memikulkan tujuh bumi padanya.
 
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berkata:
Biasanya apabila hari berangin atau mendung, wajah Rasulullah Saw kelihatan gelisah.
Bila hujan mulai turun, wajah beliau menjadi berseri dan hilanglah kegelisahan Beliau.
Aisyah bertanya akan hal itu kepada Beliau.
Beliau menjawab:
'Aku bimbang angin atau mendung itu menjadi azab untuk menyiksa umatku'
Jika Beliau melihat hujan, Beliau akan berkata:
'Itu adalah rahmat'
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Aku telah dimenangkan oleh angin ribut barat dan kaum `Aad telah dihancurkan dengan angin ribut timur.
 
 
HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah Kitabullah (Al-Qur'an),
Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad Saw (Sunnah Rasul),
Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang di buat-buat (bid'ah).
Sesungguhnya apa yang diancamkan pada kalian benar-benar akan datang dan kalian tidak akan dapat menolaknya.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Amru r.a
Suatu hari, kami pulang bersama Rasulullah Saw dari mekah menuju ke Madinah.
Dipertengahan jalan, apabila kami tiba disuatu tempat yang mempunyai air, kami dapati sekelompok manusia dalam keadaan tergesa-gesa mengambil wudhu karena waktu ashar hampir luput.
Apabila kami menghampiri mereka, kami dapati tumit-tumit mereka kering tidak dibasahi air.
Maka Rasulullah Saw bersabda:
'Celakalah tumit-tumit yang tidak basah itu dengan ancaman api Neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian dengan baik'
 
 
HR. Thabrani
Rasulullah Saw bersabda:
Semua perbuatan dosa (balasannya) ditangguhkan oleh Allah SWT sesuai dengan kehendak-Nya hingga hari kiamat kecuali dosa menyakiti kedua orang tua.
Karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu ia masih hidup.
 
 
HR. Bukhari, Muslim
Rasulullah Saw bersabda:
Orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah.
 
 
HR. Thabrani melalui Abu Musa r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Umatku ini adalah umat yang dikasihani.
Mereka di akhirat nanti tidak terkena azab akan tetapi azab yang menimpa mereka hanyalah di dunia, yaitu:
- Fitnah,
- Gempa bumi,
- Terbunuh,
- Malapetaka lainnya.
 
 
HR. Hakim
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa mengingat Allah hingga ke dua matanya menangis karena takut kepada Allah hingga sebagian dari air matanya itu menetes ketanah niscaya Allah tidak akan mengazabnya dihari kiamat.
 
 
HR. Bukhari
Rasulullah Saw bersabda:
Tiada seorangpun yang memiliki ternak unta, sapi dan kambing lalu ia tidak menunaikan zakatnya kecuali ternaknya itu akan didatangkan kelak pada hari kiamat dalam bentuk yang paling besar dan paling gemuk.
Kemudian ternak tersebut menginjak-injaknya dan menyeruduknya.
Apabila hewan yang terakhir telah melewatinya maka kembali hewan yang pertama melakukan hal tersebut hingga semua manusia diputuskan hisabnya.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud r.a
Seseorang telah bertanya Rasulullah Saw:
Wahai Rasulullah!, apakah kami akan dihukum karena perbuatan yang telah kami lakukan sewaktu jahiliyah ?,
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa diantara kalian yang berbuat baik pada zaman Islam, maka dia tidak akan dikenakan hukuman karena perbuatannya pada zaman jahiliyah.
Tetapi siapa yang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum karena perbuatannya pada zaman jahiliyah dan pada zaman Islam.
 
 
HR. Thabrani melalui Abu Bakrah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Dua perkara yang azabnya disegerakan oleh Allah di dunia yaitu:
Zina dan Menyakiti kedua orang tua.
 
 
HR. Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Manusia yang paling buruk dihari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah (orang yang suka menyebarkan fitnah).
Orang yang datang kepada orang-orang ini dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah yang lain.
Barangsiapa mempunyai dua wajah di dunia maka kelak dihari kiamat dia mempunyai dua lisan dari api Neraka.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Abbas r.a
Ketika Rasulullah Saw melalui dua buah kubur,
Beliau bersabda:
'Ingatlah, sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa, tetapi bukan karena melakukan dosa besar. Seorang disiksa karena dulunya dia suka membuat fitnah dan seorang lagi disiksa karena tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya'
Kemudian Beliau meminta pelepah kurma lalu dibelahnya menjadi dua.
Setelah itu Beliau menanam salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua sambil bersabda:
'Semoga pelepah ini dapat meringankan siksanya selagi ia belum kering'
 
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Abu Aurairah r.a, berkata:
Dari Rasulullah Saw:
Sesungguhnya pernah seekor semut menggigit salah seorang Nabi lalu Nabi tersebut menyuruh supaya membakar sarang semut tersebut tetapi Allah menurunkan wahyu kepadanya:
Apakah hanya gara-gara seekor semut menggigitmu kemudian kalian akan binasakan satu umat yang selalu membaca tasbih ?.
 
 
HR. Hakim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa yang mnegetahui suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya maka pada hari kiamat Allah mengenakan kendali kepadanya dengan kendali dari api.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila Allah ingin menyiksa sesuatu kaum niscaya azab-Nya akan menimpa siapa saja yang berada dikalangan mereka.
Kemudian mereka akan dibangkitkan mengikuti amalan yang telah mereka lakukan.
 
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berkata:
Dua orang perempuan tua dari kaum yahudi Madinah telah datang menemuiku.
Kedua perempuan itu berkata:
'Sesungguhnya ahli kubur akan di azab dalam kubur mereka'
Lalu Aisyah berkata:
'Kalian berdua ini penipu dan aku tidak mau membenarkan kata-kata mereka itu maka kedua dua perempuan itu meninggalkan aku'
Setelah itu Rasulullah Saw datang lalu aku berkata kepada Beliau:
'Wahai Rasulullah!, sesungguhnya dua orang perempuan tua dari kaum yahudi Madinah telah datang menemuiku dan mereka mengatakan bahwa ahli kubur akan di azab didalam kubur mereka'
Lalu Rasulullah bersabda:
'Memang benar kedua dua orang perempuan yahudi itu akan di azab, hanya binatang saja yang dapat mendengar azab itu'
Aisyah berkata lagi:
'Aku selalu mendengar Rasulullah Saw memohon perlindungan dari azab kubur ketika Beliau Shalat'
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Adiy bin Hatim r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Siapa diantara kalian yang mampu membuat penghalang dari azab Neraka walaupun hanya dengan sebelah buah kurma, maka lakukanlah.
 
 
HR. Ahmad melalui Abu Darda r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa merebut tanah orang lain walau sejengkal secara aniaya, niscaya Allah akan mengalungkan kepadanya tujuh lapis bumi dihari kiamat.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Nabi Saw telah melihat seorang laki-laki tidak membasuh kedua tumitnya ketika mengambil wudhu.
Maka Beliau-pun bersabda:
'Celakalah yaitu mendapat azab Neraka Wail bagi tumit-tumit yang tidak basah sewaktu berwudhu dengan siksaan api Neraka'
 
 
HR. Thabrani
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT masih mau memandang kepada orang kafir tetapi
Dia tidak mau memandang kepada orang yang bangga pada dirinya.
 
 
HR. Ibnu Asakir melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT, apabila menurunkan azab dari langit kepada penduduk bumi maka azab tersebut dihindarkan dari orang-orang yang meramaikan Masjid-masjid.
 
 
HR. Ahmad melalui Ibnu Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Tiadalah bagi seorang muslim yang meninggal pada hari Jum'at atau malam Jum'at kecuali Allah memeliharanya dari fitnah (siksa) kubur.
 
 
HR. Baihaqi melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah SWT berfirman:
Sesungguhnya Aku benar-benar akan menimpakan azab kepada penduduk dunia, tetapi apabila Aku memandang kepada orang-orang yang memenuhi (meramaikan) rumah-Ku (Masjid-masjid) dan orang-orang yang saling menyayangi demi karena Aku serta orang-orang yang meminta ampun diwaktu Sahur maka Aku kesampingkan azab-Ku dari mereka.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mas'ud r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Setiap kali ada pembunuhan secara zalim maka putera Nabi Adam yang pertama itu akan mendapat bagian darahnya (mendapat dosa) karena dia-lah orang yang pertama melakukan pembunuhan.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Setiap hari ketika umat manusia memasuki waktu pagi pasti ada dua Malaikat turun.
Satu diantara keduanya akan mengucapkan:
'Ya Allah, karuniakanlah penggantinya kepada orang yang berbelanja yaitu menggunakan harta untuk beribadah, untuk kepentingan keluarga, tamu, bersedekah dan sebagainya'
Sedangkan Malaikat yang satu lagi akan mengucapkan:
'Ya Allah, berikanlah kerusakan yaitu kerugian kepada orang yang tidak mau berbelanja'
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Tidakkah lebih baik perut seseorang itu dipenuhi dengan nanah yang bisa merusak tubuhnya dari dipenuhi dengan syair yaitu puisi.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Umar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Peminta sedekah tidak akan berhenti dari meminta-minta sampai bertemu dengan Allah dan pada saat itu tidak ada sepotong dagingpun diwajahnya.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Ada satu kelompok dari bani Israil yang telah lenyap.
Tidak diketahui apakah yang dilakukan oleh mereka (menyebabkan mereka lenyap).
Aku kira mereka telah menjadi tikus.
Tidakkah kalian perhatikan, sekiranya kita berikan kepadanya (tikus) susu unta, dia tidak meminumnya tetapi jika diberikan susu kambing, dia akan minum.
 
 
HR. Ahmad melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT sedikitpun tidak akan berbuat aniaya terhadap kebaikan orang Mu'min.
Pahalanya akan diberikan sewaktu ia di dunia dan di akhirat kelak ia akan mendapatkannya.
Adapun orang kafir hanya mendapatkannya di dunia saja sedangkan di akhirat ia takkan mendapatkan apa-apa dari kebaikannya.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Aisyah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
'Siapa yang suka bertemu Allah, niscaya Allah juga suka bertemu dengannya. Begitu juga siapa yang tidak suka bertemu Allah, niscaya Allah juga tidak suka bertemu dengannya'
Aku bertanya:
'Wahai Nabi Allah!, apakah kita perlu membenci mati, dimana kami semua membenci mati'
Beliau bersabda:
'Bukan begitu, seorang Mu'min apabila diberitahu berita gembira dengan rahmat Allah, keridhaan-Nya dan Surga-Nya niscaya dia pasti suka untuk bertemu Allah dan Allah juga suka bertemu dengannya. Sedangkan orang kafir apabila diberitahu adanya siksa serta murka Allah, dia tidak akan suka bertemu Allah dan Allah juga tidak suka bertemu dengannya'
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Gigi geraham atau taring orang kafir adalah seperti bukit Uhud dan ketebalan kulitnya adalah seperti perjalanan sejauh tiga hari.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Perumpamaan orang Mu'min seperti tanaman.
Tidak henti-henti angin meniupnya dan orang Mu'min senantiasa menerima cobaan.
Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti sebatang pohon yang kuat tidak bisa digoyangkan hingga ia ditebang.
 
 
HR. Hakim melalui Abu Said Al Khudri r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Neraka Wail adalah nama sebuah lembah didalam Neraka Jahannam.
Orang kafir dijerumuskan kedalamnya yang berjarak empat puluh tahun sampai kedasarnya.
 
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, berkata:
Seorang laki-laki bertanya:
'Wahai Rasulullah! bagaimanakah orang kafir dibangkitkan diatas muka mereka pada hari kiamat ?'
Rasulullah Saw menjawab:
'Bukankah Allah yang menjadikannya berjalan dengan menggunakan dua kakinya sewaktu di dunia. Jadi, sudah tentu dia mampu menjadikan mereka berjalan dengan menggunakan muka pada hari kiamat'
 
 
HR. Bukhari melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Besok pada hari kiamat, Ibrahim bertemu ayahnya (Azar).
Diwajahnya ada debu lalu Ibrahim berkata:
'Bukankah telah saya katakan, jangan mendurhakai saya'
Ayahnya menjawab:
'Hari ini aku tidak mendurhakai kamu'
Lalu Ibrahim memohon pada Tuhannya:
'Wahai Tuhan, sesungguhnya Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak menyusahkan aku dihari para makhluk dibangunkan maka susahku yang mana yang lebih menyusahkan aku daripada mempunyai ayah yang jauh dari rahmat Allah'
Lalu Allah ta'ala berfirman:
'Aku mengharamkan Surga untuk (dimasuki) orang-orang kafir'
Kemudian dikatakan:
'Hai Ibrahim, apa yang dibawah kedua kakimu maka ibrahim melihatnya, tiba-tiba ada anjing hutan jantan yang berlumuran (darah) lalu dipegang kaki-kakinya kemudian dilemparkan ke Neraka'
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Huzaifah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Janganlah kalian sekalian minum dalam bejana minuman dari emas dan perak.
Jangan memakai pakaian dari sutera karena pakaian sutera itu untuk mereka yaitu orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian sekalian di akhirat pada hari kiamat kelak.
 
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung.
Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam.
Sekiranya dia menyuruh supaya bertakwa kepada Allah dan terjadi adil maka dia akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti dia akan menerima akibatnya.