5 Jumadil-Awwal 1444  |  Selasa 29 Nopember 2022

basmalah.png

Akhirat Ujung dari Semuanya, 5 Tahapan Kehidupan Menurut Al-Quran

Akhirat Ujung dari Semuanya, 5 Tahapan Kehidupan Menurut Al-Quran

Fiqhislam.com - Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memulai pembicaraan tentang hari akhir dan akidah Ahlussunnah mengenai hari akhir, beliau berkata: "Dan termasuk beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan segala sesuatu yang Nabi SAW kabarkan tentang apa yang terjadi setelah mati."

Hukum beriman kepada hari akhir adalah wajib dan kedudukannya dalam agama adalah merupakan salah satu rukun iman yang enam. Sering sekali Allah SWT menggabungkan antara iman kepada Allah SAW dengan beriman dengan hari akhir, iman dengan awal kehidupan dan iman dengan tempat kembali. Karena barangsiapa yang tidak beriman dengan hari akhir maka dia tidak mungkin beriman kepada Allah taala.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir niscaya dia tidak akan beramal. Karena tidaklah seseorang itu beramal melainkan karena dia berharap akan kemuliaan hari akhir dan karena takut azab dan siksaan, kalau dia tidak beriman dengan hari akhir maka dia menjadi seperti orang yang Allah SWT kisahkan:

Dan mereka berkata : "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa." ( QS Al­Jatsiyah : 24).

Asy­Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin dalam bukunya berjudul "Ada Apa Setelah Kematian, Menelusuri Kejadian-kejadian di Hari Kiamat" mengatakan dinamakan dengan hari akhir karena sudah tidak ada hari lagi sesudahnya dan ini adalah tahapan akhir yang dialami manusia.

Menurutnya, manusia itu mengalami lima tahapan kehidupan: Tahapan ketidakadaan, tahapan di alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan kemudian alam akhirat.

1. Tahapan ketiadaan adalah sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah taala: “Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?” ( QS Al­Insan :1).

Allah SWT juga berfirman: “Wahai manusia jika kamu ragu kepada hari kebangkitan maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Agar Kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi kemudian kamu menjadi dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan dan ada yang dipanjangkan umurnya hingga pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang telah dia ketahui dahulu. Dan kamu lihat bumi itu kering dan apabila Kami turunkan air dari atasnya hiduplah bumi itu dan suburlah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah.” ( QS Al­Hajj : 5).

2. Adapun tahapan alam rahim, sebagaimana firman Allah Taala: “Dia telah menciptakan kalian dalam perut­perut ibu­ibu kalian kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan”. ( QS Az­Zumar : 6)

3. Adapun tahapan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah SWT: "Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut­perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui segala sesuatu dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur.” ( QS. An­Nahl ; 78) Dan pada tahapan inilah yang menentukan bahagia dan celakanya, dan merupakan negeri ujian dan cobaan. Sebagaimana firman Allah SWT: “Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya.” ( QS. Al­Mulk ; 2)

4. Adapun tahapan alam barzakh, Allah SWT berfirman tentangnya: “Dan dari belakang mereka ada barzakh (pembatas) sampai hari kebangkitan.” ( QS Al­Mu’minun ; 100)

5. Adapun tahapan kehidupan akhirat adalah tahapan tujuan dan ujung dari semuanya. Allah SWT berfirman setelah menyebutkan tahapan­tahapan kehidupan manusia: “Dan sesungguhnya setelah itu kalian akan menjadi mayit kemudian nanti di hari kiamat kalian akan dibangkitkan.” ( QS Al­Mukminun ; 16).

Syaikh Al-Utsaimin mengatakan beriman dengan segala yang dikabarkan Nabi SAW dari perkara yang akan terjadi setelah kematian, semua ini masuk dalam keimanan dengan hari akhir.

Menurutnya, yang demikian itu, karena manusia apabila telah mati dia akan memasuki hari akhir tersebut, sehingga dikatakan: Orang yang telah mati itu telah terjadi kiamatnya. Dan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian adalah termasuk bagian dari hari akhir.

"Kalau demikian betapa dekatnya hari akhir dengan kita, tidaklah ada pembatas antara kita dengan hari akhir kecuali kematian," katanya.

"Kemudian dia masuk ke dalam hari akhir yang mana tidak ada di sana kecuali balasan­balasan amalan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memperhatikan perkara ini. Pikirkanlah wahai manusia! Engkau dapati dirimu dalam bahaya, karena maut itu tidak seorangpun di antara kita yang mengetahui kedatangannya," lanjutnya.

Terkadang seseorang keluar rumahnya akan tetapi dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Terkadang ada manusia yang duduk di atas kursi kantornya tetapi dia tidak bisa bangkit lagi darinya.

Terkadang seseorang tidur di atas kasurnya akan tetapi tidurnya membawanya ke tempat pemandian jenazah. "Dan ini adalah perkara­perkara yang mewajibkan kita untuk memanfaatkan kesempatan umur kita agar bertaubat kepada Allah dan manusia itu terus menerus merasakan dirinya bertaubat kepada Allah dan kembali kepadaNya," demikian Syaikh Al-Utsaimin. Wallahu A'lam. [yy/miftah h yusufpati/sindonews]