5 Jumadil-Awwal 1444  |  Selasa 29 Nopember 2022

basmalah.png

4 Keutamaan Surah Al-Fath dan Khasiatnya

4 Keutamaan Surah Al-Fath dan Khasiatnya

Fiqhislam.com - Surah Al-Fath (kemenangan) merupakan Surah ke-48 dalam Al-Quran terdiri atas 29 ayat. Surah ini termasuk golongan Surah-Surah Madaniyyah, diturunkan sesudah Surah Al-Jum'ah.

Surah ini memiliki keutamaan dan khasiat yang luar biasa. Dinamakan Al-Fath (kemenangan) diambil dari perkataan Fat-han yang terdapat pada ayat pertama Surah ini.

اِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِيۡنًا

Innaa fatahnaa laka Fatham Mubiinaa

"Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." (QS Al-Fath Ayat 1)

Sebagian besar dari ayat-ayat Surah ini menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad shollallahu 'alaihi wasallam (SAW) dalam peran melawan kaum musyrikin Mekkah. Rasulullah sangat gembira dengan turunnya ayat pertama Surah ini.

Kegembiraan ini dinyatakan dalam Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. "Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu Surah, yang Surah itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari."

Maksud kemenangan dari kata "Fath" dalam ayat ini adalah penaklukan Mekkah. Riwayat lain menyebutkan bahwa Surah Al-Fath diturunkan pada satu tempat yang terletak antara Mekkah dan Madinah, setelah terjadi Perdamaian Hudaibiyyah.

Keutamaan dan Khasiat

1. Surah yang Disukai Rasulullah SAW Al-Habib Muhammad bin 'Ali Khirid Al-Husaini at-Tarimi (wafat 960 H) menukil salah satu riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca Surah Al-Fath di awal bulan Ramadhan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Telah diturunkan kepadaku semalam akan satu surah yang surah tersebut lebih kusukai daripada segala apa yang terbit matahari atasnya (yakni dunia dan segala isinya), dan disukai agar ia dibaca pada awal malam bulan Ramadhan. Maka kalian bacakan dan ajarkanlah ia kepada anak-anak kalian, insya Allah mereka tidak akan ditimpa malapetaka."

2. Dipelihara dari Marabahaya dan Diluaskan Rezeki Syaikh Hussin Qadri Martapura dalam karyanya berjudul "Shilahul Mukmin" mengatakan, "Barangsiapa membaca Surah Al-Fath tiga kali pada malam permulaan bulan Ramadhan, insya Allah terpelihara ia di dalam setahun itu dari marabahaya dan diluaskanlah rezekinya."

3. Dikumpulkan Bersama Orang-orang yang Mati Syahid Dalam Kitab khawasul Quran disebutkan, "Apabila kita membaca Surah Fath secara rutin setiap hari, kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid, dan Allah membukakan pintu kebaikan/kegembiraan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat."

4. Mendapat Pahala Orang yang Berbaiat kepada Nabi "Barangsiapa yang membaca Surah ini (Surah Al-Fath) , maka Allah akan mencatatnya seperti pahala orang yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon dan memegang teguh baiatnya itu, serta seperti pahala orang yang menyertai Nabi dalam hari Fathul Makkah. Barangsiapa yang membacanya, dan meletakkannya di bawah kepalanya, maka ia akan terlindungi dari pencuri. Dan barangsiapa yang menulisnya di dalam lembaran kertas, maka perkataannya akan didengar oleh orang-orang. Tiada yang terucap darinya, kecuali akan diterima dan dipercaya." (Tafsirul Burhan, Juz 7: 227). [yy/rusman h siregar/sindonews]