pustaka.png
basmalah2.png


19 Rabiul-Awwal 1445  |  Rabu 04 Oktober 2023

Benarkah Ilmu Lebih Utama dari Harta?

Benarkah Ilmu Lebih Utama dari Harta?

Fiqhislam.com - Suatu hari penduduk Bashrah berselisih pendapat tentang ilmu dan harta. Sebagian dari mereka berkata, ''Ilmu lebih utama daripada harta.'' Sebagian yang lain berkata, ''Harta lebih utama daripada ilmu.'' Mereka berdebat cukup lama. mereka mempertahankan pendapatnya masing-masing. 

Akhirnya mereka sepakat untuk mengirimkan utusan kepada Ibnu Abbas dengan tujuan menanyakan tentang hal yang mereka perdebatkan. Sesampainya utusan itu kepada Ibnu Abbas, ia langsung menanyakan tentang ilmu dan harta kepadanya. Lalu Ibnu Abbas menjawab, ''Ilmu lebih utama daripada harta.'' 

Si utusan bertanya lagi, ''Jika mereka bertanya kepadaku tentang alasannya, apa yang harus aku katakan wahai Ibnu Abbas?''

Ia menjawab, ''Katakan kepada mereka, pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Firaun. Kedua, ilmu menjaga dirimu, sedangkan harta itu kamu yang menjaganya. Ketiga, ilmu diberikan Allah hanya kepada orang yang dicintai-Nya, sedangkan harta diberikan oleh-Nya kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. 

Apakah kamu tidak memperhatikan firman Allah SWT, ''Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu [dalam kekafiran], tentulah Kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan yang maha-Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan tangga-tangga [perak] yang mereka menaikinya.'' (QS Az-Zukhruf: 33). 

Keempat, ilmu tidak berkurang sedikit pun ketika diajarkan kepada orang lain, bahkan bertambah dan berkembang, sedangkan harta berkurang ketika diberikan.

Kelima, pemilik harta namanya akan mati ketika meninggal dunia, sedangkan pemilik ilmu namanya akan tetap hidup walaupun sudah meninggal dunia. 

Keenam, pemilik harta akan ditanya di akhirat nanti tentang hartanya: dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan. Sedangkan, pemilik ilmu, baginya kenikmatan yang ada di seluruh tingkatan surga.'' Itulah keutamaan ilmu atas harta. Ilmu adalah cahaya yang tidak akan redup.

Orang yang berilmu mempunyai kekayaan yang abadi. Kekayaan itu akan selalu bermanfaat bagi orang sekitarnya, baik yang miskin maupun yang kaya harta. Rasulullah saw bersabda, ''Perumpamaan orang yang berilmu adalah seperti orang yang membawa lentera di jalan yang gelap. Ia menerangi orang-orang yang berjalan dengannya dan mereka mendoakan kebaikan baginya.'' (HR Ad-Darimi). [yy/republika]