<
pustaka.png
basmalah.png

Kita Didampingi Jin Kafir Dan Malaikat

Kita Didampingi Jin Kafir Dan Malaikat

Fiqhislam.com - Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam hafizhahullah berkata dalam “Al-Inqadz”:

Tidak Ada Seorang Muslimpun Kecuali Memiliki Pendamping Kafir Dari Kalangan Jin Yang Selalu Bersamanya

Termasuk perkara yang wajib diketahui oleh kaum muslimin baik prianya ataupun wanitanya, bahwa Allah menguji mereka dengan adanya pengaruh pendamping dari kalangan jin. Maka tidak ada seorang muslimpun kecuali dia memiliki pendamping kafir dari kalangan jin. Imam Muslim meriwayatkan no. 2814 dari hadits Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ

Tidaklah seorangpun dari kalian kecuali telah diwakilkan kepada pendampingnya dari kalangan jin.” Mereka berkata: “Engkau juga wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Dan juga aku, hanya saja Allah telah menolongku atasnya dan pendampingku itu masuk islam sehingga tidaklah memerintahkan kepadaku kecuali dengan kebaikan.

Yang dimaksud pendamping di sini adalah yang terus-menerus bersamanya. Pendamping dari kalangan jin ini terus-menerus menyertai seorang muslim untuk menyesatkan dan menyimpangkannya. Dia menggunakan segala cara yang dia mampu dengannya untuk menyesatkan dan mengeluarkan kita dari islam. Bahkan pendamping dari jin ini membantu teman-temannya dari Setan untuk menguasai kita. Betapa banyak dia telah memberi jalan pada setan, betapa banyak bantuannya kepada setan untuk mewujudkan keinginan mereka berupa penimpaan kepada kita perkara kejelekan dan ujian. Bahkan dia berkomplot dengan setan dari kalangan manusia mulai dari tukang sihir dan selain mereka untuk menambah gencar perusakan agama kaum muslimin dan dunia mereka.

Tidakkah engkau khawatir atas dirimu wahai hamba Allah dari musuh ini, tidakkah engkau bersiap untuk memeranginya dengan senjata syari’at sebelum dia menyerangmu dengan berbagai serangan dan mendatangkan kepadamu segala kehancuran?

Tidak Ada Seorang Muslimpun Kecuali Memiliki Pendamping Dari Malaikat Yang Mengilhamkan Pada Kebaikan

Merupakan rahmat Allah kepada kaaum muslimin adalah Allah menjadikan bagi mereka pendamping dari malaikat yang menyerukan ada kalbu mereka berbagai kebaikan dan sebab-sebab kebaikan.

Diriwayatkan oleh Muslim no. 2814 dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ

Tidaklah seorangpun dari kalian kecuali telah diwakilkan kepada pendampingnya dari kalangan jin.

Dan dari hadits Abdullah bin Mas’ud juga, beliau bersabda,

إن لِلْمَلَك لَمَّةً وللشَّيْطَانِ لَمَّة، فلَمَّةُ الْمَلَكِ إِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحَقِّ

Sesungguhnya malaikat memiliki bisikan dan setan juga memiliki bisikan, maka bisikan malaikat menjajikan kebaikan dan membenarkan al-haq.

Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam At-Tafsir (1/109) dan Ibnu Jarir dalam “At-Tafsir” (3/88) dan sanadnya sahih mauquf pada Ibnu Mas’ud dan riwayat tersebut memiliki hukum marfu’. Dan telah diriwayatkan dengan sanad yang marfu’ oleh At-Tirmidzy dalam “Jami’”nya no. 2988, Abu Ya’la no. 4999 dan Ibnu Hibban akan tetapi riwayat tersebut lemah, dikarenakan orang menjadikannya marfu’ adalah ‘Atha’ bin As-Sa’ib dan dia rawi yang tercampur hafalannya, dan rawi yang meriwayatkan darinya adalah Abul Ahwash, dan Abul Ahwash meriwayatkan dari ‘Atha’ setelah terjadinya tercampur hafalannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam “Majmu’ Al-Fatawa” (4/34) terkait dengan bisikan yang telah disebutkan: “Maka prinsip ilmu yang benar dan keinginan yang saleh adalah bisikan malaikat”.

Maka semangatlah wahai kaum muslimin untuk tidak menerima semua perkara yang terbetik dalam kalbumu kecuali perkara yang berupa kebaikan, maka jika datang was-was kejelekan jauhilah!!

Diterjamahkan oleh ‘Umar Al-Indunisy | Darul Hadits – Ma’bar, Yaman
thalibmakbar.wordpress.com

 

top