<
pustaka.png
basmalah.png

Sepuluh Cara Agar Dapat Berbahagia Lahir dan Batin

Sepuluh Cara Agar Dapat Berbahagia Lahir dan Batin

Fiqhislam.com - Kebahagiaan merupakan harapan bagi tiap-tiap orang. Cara menempuh kebahagiaan dapat dilakukan dengan menoleh pada anjuran agama, apa saja?

Penulis buku fenomenal La Tahzan Syekh Aidh al-Qarni menjabarkan kiat-kiat agar hidup berbahagia, berikut penjabarannya:

Pertama, bangun pagi. Dengan bangun di saat menjelang fajar untuk beristighfar, hal itu bisa memacu otak dan hati untuk senantiasa fresh sehingga memicu kebahagiaan. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al Quran Surah Ali Imran ayat 17, "Dan yang memohon ampun di waktu sahur."

Kedua, menyendiri untuk bertafakkur. Allah SWT berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 191 berbunyi, “Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi."

Ketiga, menjalin hubungan dengan orang shaleh. Allah berfirman dalam Surah Al-Kahfi ayat 28 berbunyi, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Rabbnya."

Keempat, berdzikir. Anjuran berdzikir bahkan kerap diingatkan, baik yang bersumber dari Al Quran maupun dari hadits Rasulullah SAW.

Kelima, melakukan shalat dua rakaat dengan khusyuk. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mu’minum ayat 2 berbunyi, “Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam shalat mereka."

Keenam, membaca Al Quran dengan tadabbur.

Ketujuh, berpuasa pada hari yang sangat panas. Rasulullah SAW pernah bersabda, “Meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karena (Allah)."

Kedelapan, melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi.

Kesembilan, meringankan beban seorang Muslim.

Kesepuluh, berlaku zuhud terhadap sesuatu yang bersifat fana. [yy/imas damayanti/republika]

 

top