<
pustaka.png
basmalah.png

Apakah Kita yang Akan Menjadi Pendengar Khutbah Iblis di Hari Kiamat?

Apakah Kita yang Akan Menjadi Pendengar Khutbah Iblis di Hari Kiamat?

Fiqhislam.com - Hari Kiamat dikabarkan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tidaklah lama lagi bila diukur dari zaman kenabian beliau. Dan di akhirat kelak semua akan dihisab dan dibalas sesuai dengan ketentuan Allah yang Maha Adil.

Setelah hisab (perhitungan) amal selesai maka seluruhnya akan dikembalikan kepada dua tempat; surga atau neraka. Dan bagi para pengikut iblis sewaktu di dunia, maka mereka akan mendapati di hadapannya jahannam. Sebelum mereka dicampakkan ke dalam Jahannam, setan berkhutbah di hadapan pengikutnya.

Allah mengabarkan dalam Al Quran surat Ibrahim ayat 22 yang artinya, “Dan berkatalah setan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan, Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku menyalahinya.

Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kalian melainkan (sekadar) aku menyeru kalian lalu kalian mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku akan tetapi cercalah diri kalian sendiri.

Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang dzalim itu mendapat siksaan yang pedih.”

Demikianlah firman Allah yang mengabarkan kepada kita apa yang akan disampaikan oleh iblis di hadapan pengikutnya setelah penghitungan amal selesai sedangkan Jahannam di hadapan mereka.

Semoga Allah anugerahkan hidayah kepada kita dan keistiqomahan di jalan-Nya. [yy/eramuslim]

 

top