pustaka.png
basmalah2.png


8 Dzulqa'dah 1444  |  Minggu 28 Mei 2023

Enam Alam yang Dilalui Manusia

Enam Alam yang Dilalui Manusia

Fiqhislam.com - Setiap manusia sedang berjalan menuju Tuhan-nya. Disadari atau tidak, dia sedang melewati satu demi satu proses kehidupan di berbagai alam.

Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan-mu, maka kamu akan menemui-Nya.” (Al-Insyiqaq 6)

Manusia melewati berbagai alam semenjak ia belum dilahirkan dan dia akan berhenti pada alam terakhir yang abadi. Kira-kira, apa saja alam yang dilewati manusia dalam hidupnya?

Alam Dzar

Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah Mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya Berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhan-mu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami Lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini,“ (Al-Araf 172)

Alam Sulbi

Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.” (At-Thariq 6-7)

Alam Janin

Dia Mengetahui tentang kamu, sejak Dia Menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu.” (An-Najm 32)

Alam Dunia

Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.” (Ali Imran 185)

Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau.” (Al-Anam 32)

*Alam ini adalah alam yang paling menentukan bagi alam setelahnya.

Alam Barzakh (Alam Kubur)

Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.” (Al-Muminun 100)

*Lisan manusia terbiasa menyebut alam kubur sebagai “tempat peristirahatan terakhir”. Padahal alam ini hanyalah tempat transit untuk melanjutkan perjalanan ke alam selanjutnya.

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu mengunjungi kubur.” (At-Takatsur 1-2)

Alam Akhirat

Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.” (Al-Ankabut 64)

Dia berkata, “Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan (kebajikan) untuk hidupku ini.” (Al-Fajr 24)

*Inilah alam kehidupan yang sebenarnya, akhir perjalanan manusia. Di alam ini manusia akan terbagi menjadi dua kelompok.

Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.“ (Asy-Syura 7). [yy/eramuslim]