<
pustaka.png
basmalah.png

15 Gambaran Neraka Menurut Al-Quran dan Hadits

15 Gambaran Neraka Menurut Al Quran dan Hadits

Fiqhislam.com - Neraka dalam Islam digambarkan secara jelas dalam Al Quran dan hadits. Neraka adalah tempat penyiksaan di akhirat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dan Rasul-Nya, berbuat ingkar, melakukan dosa besar, hingga mereka yang tidak pernah bertaubat.

Gambaran neraka menurut Al Quran dan hadits adalah tempat berupa penjara yang membakar dengan delapan tingkatan, paling tinggi adalah neraka jahannam. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al-Isra ayat 8:

"Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman."

Dalam buku berjudul Dahsyatnya Neraka: Pedihnya Azab Neraka dan Keadaan Calon Penghuninya oleh Syaiful Bachri Az-Zidani, neraka adalah tempat bagi manusia yang suka melakukan dosa besar dan tidak pernah bertaubat kepada Allah.

Gambaran neraka menurut Al Quran dan hadits adalah tempat yang mengerikan, penuh siksaan, sangat luas, sangat dalam, panas, gelap, memiliki tujuh pintu, bersuara mengerikan, hingga disebut berbahan bakar manusia dan batu.

Gambaran Neraka Menurut Al Quran dan Hadits:

1. Gambaran Neraka Memiliki Tujuh Pintu

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al-Hijr ayat 43-44 yang memberikan gambaran neraka memiliki tujuh pintu yang ditetapkan untuk setiap golongan: "Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut setan) semua. Jahannam memiliki 7 pintu. Tiap pintu tersebut (ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka.”

2. Gambaran Neraka Seperti Penjara

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al-Isra ayat 8 yang memberikan gambaran neraka layaknya seperti penjara bagi orang-orang berdosa: "Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan) niscaya Kami kembali (mengazabmu) dan Kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman."

3. Gambaran Neraka Sangat Panas

Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat panas dan penuh bara, sebagai berikut: "Neraka adalah tempat yang sangat panas dan sangat membakar. Tidak ada makan atau minum di dalamnya." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

4. Gambaran Neraka Sangat Sempit dan Kecil

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat kecil, sempit, dan membunuh, sebagai berikut: "Neraka adalah tempat yang sangat kecil dan sangat sempit. Maka orang-orang di dalamnya akan saling menindih dan saling membunuh." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

5. Gambaran Neraka Sangat Gelap dan Membeku

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat gelap dan membeku, sebagai berikut: "Neraka adalah tempat yang sangat gelap dan sangat membeku. Orang-orang di dalamnya akan meminta air, tetapi mereka hanya akan diberikan air panas yang sangat membakar." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

6. Gambaran Neraka Penuh Siksaan

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang penuh siksaan oleh api dan iblis: "Neraka adalah tempat yang sangat pedih dan siksaan yang sangat besar. Maka orang-orang di dalamnya akan diterkam oleh api dan akan diterkam oleh iblis." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

7. Gambaran Neraka Sangat Dalam

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat dalam: Dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah, tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang jatuh lalu beliau bersabda, "Tahukah kalian apakah itu?". Kami para sahabat menjawab, "Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas an-Naar sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang batu itu baru sampai di dasarnya." (HR. Muslim)

8. Gambaran Neraka Penuh Cambuk Besi

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 20-22 yang memberikan gambaran neraka penuh dengan cambuk-cambuk yang terbuat dari besi: "Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka)". Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), ‘Rasailah azab yang membakar ini.’"

9. Gambaran Neraka Berbahan Bakar Manusia dan Batu

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al-Baqarah ayat 24 yang memberi gambaran neraka berbahan bakar manusia dan batu: "Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir."

10. Gambaran Neraka Bersuara Sangat Mengerikan

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al-Mulk ayat 7 yang memberi gambaran neraka memiliki suara yang sangat mengerikan: "Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak."

11. Gambaran Neraka Berselimut Api

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al-Araf ayat 41 yang memberi gambaran neraka terdiri dari tikar dan selimut api: "Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim."

12. Gambaran Neraka Dijaga Malaikat Kasar

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat at-Tahrim ayat 6 yang memberi gambaran neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat kasar: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

13. Gambaran Neraka Menyemburkan Api

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al-Murshalat ayat 32 yang memberi gambaran neraka banyak menyemburkan api yang tinggi: "Sungguh, (neraka) itu menyemburkan bunga api (sebesar dan setinggi) istana."

14. Gambaran Neraka Air Minumnya Sangat Panas dan Sangat Dingin

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Shad ayat 57 yang memberi gambaran neraka air minumnya sangat panas dan sangat dingin: "Inilah (azab neraka), maka biarlah mereka merasakannya, (minuman mereka) air yang sangat panas dan air yang sangat dingin."

15. Gambaran Neraka Lebih Luas daripada Bumi

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW memberikan gambaran neraka lebih luas daripada bumi: “Matahari dan bulan (ibarat) vulkanik yang digulung di nereka kelak pada hari kiamat.” Kemudian, Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberi gambaran neraka sebagai berikut: "Neraka adalah sebuah tempat yang sangat besar dan sangat luas, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kebesarannya kecuali Allah." (HR. Bukhari dan Muslim). [yy/liputan6]

Laudia Tysara

 

top