7 Rajab 1444  |  Minggu 29 Januari 2023

basmalah.png

Tafakur, Dicintai Allah tapi Kerap Diabaikan

Tafakur, Dicintai Allah tapi Kerap Diabaikan

Fiqhislam.com - Allah SWT memerintahkan setiap Muslim untuk bertafakur. Allah SWT menyukai hamba-hamba yang bertafakur atas segala ciptaan-Nya.

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." (QS Ali Imran ayat 191)

Dalam riwayat hadits, juga dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW senantiasa bertafakur. Hal ini diketahui dalam riwayat dari Ubaid bin Umair, yang bertanya kepada Aisyah RA tentang hal yang luar biasa yang dilihat Aisyah dari Rasulullah SAW.

Lalu Aisyah RA menjelaskan, pada suatu malam, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Aisyah RA untuk membiarkan beliau SAW berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah SWT. Kemudian Aisyah RA berkata: "Demi Allah, sesungguhnya saya senang dekat denganmu dan senang terhadap sesuatu yang membuatmu senang. Kemudian Rasulullah SAW bangkit dan berwudhu, lalu sholat. Di dalam sholat tersebut beliau SAW menangis terus sampai air matanya membasahi tempat tersebut. Ketika beliau SAW duduk, Rasulullah SAW masih menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya, kemudian terus menangis sampai air matanya membasahi lantai."

Masih dalam riwayat itu, datanglah Bilal bin Rabbah untuk mengumandangkan adzan Subuh. Bilal melihat Rasulullah SAW menangis, dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apa yang membuat engkau menangis, padahal Allah telah mengampuni semua dosamu yang terdahulu atau pun yang akhir." Rasulullah SAW bersabda, "Saya ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Pada malam ini telah turun kepadaku ayat-ayat Alquran, yang sungguh rugi orang yang membacanya tanpa disertai dengan tafakur, yaitu ayat:

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Yaitu) orang yang mengingat Allah, sambil berdiri, duduk, atau berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Mahasuci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka.'" (QS Ali Imran ayat 190-191)

Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh rugi orang yang membacanya tanpa disertai dengan tafakur." (HR Ibnu Hibban)

Selain itu, dari Al-Hasan, dia berkata, "Bertafakur selama satu jam itu lebih baik daripada berdoa semalaman." Al-Fudhayl juga berkata mengenai tafakur, "Pikiran adalah cermin yang menunjukkan baik dan buruk kamu."

Dikatakan pula, dahulu Luqman selalu duduk seorang diri. Lalu dia ditanya oleh seseorang soal mengapa dia duduk seorang diri padahal bukankah lebih nyaman jika duduk bersama orang lain.

Lalu Luqman menjawab, "Lamanya kesendirian untuk bertafakur akan memperoleh pemahaman yang lebih banyak. Dan lamanya tafakur adalah petunjuk jalan menuju surga." [yy/umar mukhtar/republika]