pustaka.png
basmalah2.png.orig


8 Dzulqa'dah 1444  |  Minggu 28 Mei 2023

Menciptakan Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat

Menciptakan Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat

Fiqhislam.com - Untuk Menggapai kemuliaan dunia maupun di akhirat, islam mengajarkan untuk mampu menciptakan keseimbangan antara dunia dan urusan akhirat.

Dalam kitab Nashaih Al-‘Ibad, Syekh Nawawi Al Bantani mengutip perkataan Umar bin Khattab yang menyatakan:

عز الدنيا بالمال وعز الآ خرة بصا لح الأ عمال

Izzud Dunya bil Mali wa Izzul akhirati bishaalihil a’maali. Artinya, “Kemuliaan dunia itu karena harta, dan kemuliaan akhirat karena amal saleh.”

Syekh Nawawi Al Bantani menjelaskan, kehidupan dunia tidak akan kokoh dan sejahtera kecuali dengan adanya harta, sebagaimana kehidupan akhirat juga tidak akan kokoh dan sejahtera kecuali dengan adanya amal-amal baik. Ini lah kunci kemuliaan yang disampaikan Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad Saw yang menjadi khulafaur rasyidin. Umar adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah Saw setelah Abu Bakar ash-Shiddiq. Umar menjadi khulafaur rasyidin selama 10 tahun pada 634-644 Masehi atau tahun 13-23 Hijriah.

Menukil dari Syekh Abdul Mu’thi al-Samlawi bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda pada malaikat Jibril AS:

صِفْ لِى حَسَنَاتِ عُمَرَ, فَقَالَ : لَوْ كَانَتِ الْبِحَارُ مِدَادًا وَالشَّجَرُ اَقْلَامًا لَمَاحَصَرْتُهَا فَقَالَ : صِفْ لِى حَسَنَاتِ اَبِى بَكْرٍ فَقَالَ : عُمَرُ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ اَبِى بَكْرٍ

Gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan-kebaikan umar.” Jibril menjawab, “Bila lautan menjadi tinta dan seluruh pepohonan menjadi penanya, maka aku tetap tidak dapat menghitung kebaikannya.” Kemudian, Nabi Saw bersabda lagi, “Gambarkanlah kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Abwu Bakar.” Jibril menjawab, “Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Abu Bakar. [yy/republika]