<
pustaka.png
basmalah.png

3 Tanda Orang yang Benar-benar Tawakal

3 Tanda Orang yang Benar-benar Tawakal

Fiqhislam.com - Tawakal merupakan bagian dari buah tauhid. Salah satu tanda orang mukmin sejati adalah memiliki sikap Tawakal kepada Allah Ta'ala.

Habib Quraisy Baharun mengungkapkan ada tiga tanda Tawakal menukil keterangan dari Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Kitabnya berjudul Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah (Dar Al-Hawi, 1994, hal. 179).

Berikut Tiga Tanda Orang yang Benar-benar tawakal:

1. Tidak Berharap Kecuali kepada Allah

Ada tiga tanda bagi orang yang bertawakal dengan sebenarnya, yakni pertama, tidak berharap kecuali kepada Allah sekaligus tidak takut kecuali kepada-Nya. Hal itu ditandai dengan keberaniannya mengatakan sesuatu yang benar di hadapan seseorang yang umumnya orang memiliki harapan sekaligus merasa takut kepadanya seperti para amir dan raja.

Tanda pertama ini berkaitan erat dengan apa yang diucapkan seorang muslim dalam setiap menunaikan shalatnya, yakni pada saat membaca surah Al-Fatihah Ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

"Hanya kepada Engulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan."

Wujud menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah tentu saja tidak hanya berupa shalat, tetapi juga dalam bertawakal kepada-Nya dalam seluruh urusan hidup dan mati. Orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tidak merasa takut untuk berkata benar di depan para penguasa maupun orang-orang kaya yang bisa memberikan fasilitas apa saja.

Demikian pula mereka tidak takut berkata "tidak" ketika suatu persoalan bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah meskipun mendapat ancaman atau hukuman dari para penguasa maupun dari orang-orang kaya yang bisa memberikan fasilitas apa saja.

Jadi, orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Yang Maha Satu semata sehingga tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah.

2. Tidak Merisaukan Rezeki

Tidak pernah merisaukan masalah rezeki disebabkan merasa yakin akan adanya jaminan Allah sehingga hatinya tetap tenang dan tentram di kala suatu keuntungan luput darinya, sama seperti di kala ia memperolehnya.

Tanda kedua ini berkaitan erat dengan jaminan Allah tentang rezeki sebagaimana termaktub dalam surah Al-An’am, ayat 151 berikut:

نَحْنُ نَرْزُقُكًمْ وَإِيَّاهُمْ

"Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka."

Orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tidak menujukkan kekhawatiran dan ketakutannya berkaitan dengan rezeki bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hal ini disebabkan mereka meyakini kebenaran surah Al-An’am, ayat 151 di atas. Allahlah yang memberi rezeki kepada setiap makhluk yang diciptakannya.

Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tetap merasa tenang ketika kesulitan ekonomi sedang melanda baik dalam sekala terbatas mapun luas sebagaimana ketika ekonomi sedang dalam puncak kesuksesan.

Seorang karyawan perusahaan yang terkena PHK karena sesuatu hal sedangkan ia benar-benar bertawakal kepada Allah tentu bersikap tenang karena meyakini "Bos Besar" tidak pernah mem-PHK siapapun. Dialah – dan bukan bos kecil- yang memberinya rezeki lewat pintu mana saja yang Dia kehendaki

3. Hatinya Tetap Tenang Menghadapi Segala Keadaan

Tidak pernah hatinya terguncang pada saat diperkirakan akan datangnya suatu bahaya disebabkan ia yakin sepenuhnya bahwa tak satu pun ditetapkan ia terhindari darinya, akan tetap menimpanya; dan tak satu pun ditetapkan akan menimpanya, akan terhindar dari dirinya.

Tanda ketiga ini berkaitan dengan keyakinan akan ketetapan Allah. Orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah tentu bersikap tenang menghadapi segala keadaan yang mungkin terjadi disebabkan keridhoannya atas apa yang telah ditetapkan-Nya. Ancaman bahaya sebesar apapun tidak akan mengguncangkan jiwa mereka.

Kesimpulan

Mereka meyakini apa yang akan terjadi kepada mereka hanyalah apa yang telah ditetapkan-Nya. Singkatnya, orang-orang yang benar-benar berTawakal kepada Allah akan terlihat tanda-tandanya dari tiga hal di atas. Pertama, mereka mandiri dan berani dalam mengatakan kebenaran tanpa rasa takut akan hukuman dari orang-orang berkuasa dan berpengaruh. Kedua, mereka tidak merisaukan soal rejeki karena meyakini Allah telah menjamin rezeki bagi semua yang diciptakan-Nya. Ketiga, mereka bersikap tenang terhadap musibah yang akan menimpa atau tidak akan menimpa mereka karena mengimani takdir dan iradat Allah. [yy/Rusman H Siregar/sindonews]

 


 

top