11 Muharram 1444  |  Selasa 09 Agustus 2022

basmalah.png

Cinta Surga, Cintailah Kematian

Cinta Surga, Cintailah Kematian

Fiqhislam.com - Kalau kita pelajari Al Quran maka dengan gamblang Allah Taala sudah mengingatkan tentang kematian. Seperti dalam Al Quran surat Al-Jumuah ayat 8, Allah berfirman: "Katakanlah; Sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa berusaha lari darinya, dia pasti menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Dzat yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang tampak, lalu Allah akan memberitakan kepada kalian apa-apa yang kalian kerjakan" (QS. Al-Jumuah: 8).

Atau dalam Al Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah Taala berfirman: "Setiap jiwa pasti merasakan kematian" (QS. Ali Imran: 185).

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al Quran yang mengingatkan akan kematian.

Berikut adalah petuah para ulama tentang kematian

1. Beruntunglah orang yang senantiasa mengingat waktu datangnya kematian. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian kecuali akan tampak buahnya di dalam amal perbuatannya.

2. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat dan pelajaran. Cukuplah keyakinan sebagai kekayaan. Dan cukuplah ibadah sebagai kegiatan yang menyibukkan.

3. Tentara kematian senantiasa menunggu kedatanganmu.

4. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, niscaya akan menjadi sedikit kegembiraannya dan sedikit kedengkiannya.

5. Aku senang dengan kemiskinan, karena hal itu semakin membuatku merendah kepada Rabbku. Aku senang dengan kematian, karena kerinduanku kepada Rabbku. Dan aku menyukai sakit, karena hal itu akan menghapuskan dosa-dosaku.

6. Ibnu Abdi Rabbihi berkata kepada Mak-hul, Apakah Engkau mencintai surga? Mak-hul menjawab, Siapa yang tidak cinta dengan surga. Lalu Ibnu Abdi Rabbihi pun berkata, Kalau begitu, cintailah kematian, karena Engkau tidak akan bisa melihat surga kecuali setelah mengalami kematian. [yy/republika]

Oleh Muhammad Bambang