11 Rajab 1444  |  Kamis 02 Februari 2023

basmalah.png

Amalan yang Mendatangkan Kecintaan Allah

Amalan yang Mendatangkan Kecintaan Allah

Fiqhislam.com - Ada beberapa amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya yang mukmin. Amalan ini disampaikam Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman dalam kitabnya Irsyadul Ibad. 

Di antara amalan itu di antaranya

Pertama, membaca Alquran dengan tadabbur dan memahami maknanya, serta memahami maksud Allah darinya. 

Kedua beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 134 berfirman: "Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik."

Ketiga bertakwa kepada Allah. Dalam surat at-Taubah ayat 7 Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa."

Keempat, sucikan lahir dan batin. Dalam surat at-Taubah ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "Dan Allah mencintai orang-orang yang bersih mensucikan diri."

Kelima, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah telah menunaikan yang wajib. Ibadah-ibadah sunnah itu sesungguhnya dapat menyebabkan kecintaan Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana disebutkan dalam hadits: "Dan hambaku terus saja mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya." 

Keenam, terus berdzikir dalam setiap keadaan di manapun kau berada, kecuali di tempat tempat bernajis, seperti WC dan semisalnya. Dan dzikir itu dilakukan dengan lidah hati dan perbuatan.

Ketujuh mengutamakan apa yang dicintainya daripada apa yang kau cintai ketika hawa nafsu mendominasi dirimu. 

Kedelapan, telaah tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya dan menyaksikannya dan terus berada di taman makrifat (pengenalan) ini serta prinsip-prinsipnya. Siapa yang mengenal Allah dengan mengetahui nama-namanya dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya kemanusiaan akan mencintainya.

Kesembilan, menyaksikan kebajikan dan kebaikan Allah serta nikmat-nikmat-nya lahir maupun batin.

Kesepuluh, merendahkan hati di depannya, bersimpuh padanya kau merasa butuh kepada-Nya menampakan kelemahan, kepartaian apaan dan kebutuhan kepada rahmat Allah kasih sayang dan kelembutannya. 

Kesebelas, Menemani orang-orang yang membaca Alquran dan yang sering berdzikir kepada Allah.

Keduabelas, Berperang dijalan Allah Allah berfirman dalam surat As shaf ayat 4: "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."

Ketigabelas, Mengikuti Nabi. Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 berfirman: "Katakanlah Muhammad Jika kamu mencintai Allah Ikutilah aku, maka Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu."

Keempatbelas, Sabar. Allah dalam Surah Ali Imran ayat 146 berfirman: "Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar."

Kelimabelas, Berdua dengan Allah kepada waktu Nuzul Ilahi, yakni pada waktu Tajalli Ilahi, yaitu pada waktu sahur sebelum fajar untuk bermunajat kepada-Nya, membaca Kalam-Nya dan berdiri di hadapan-Nya dengan hati dan anggota badan kemudian diakhiri dengan istighfar dan taubat.

Keenambelas, Menjauhi segala kendala dan rintangan serta semua sebab yang dapat menjadi penghalang antara hati dengan Allah. [yy/republika]