5 Jumadil-Awwal 1444  |  Selasa 29 Nopember 2022

basmalah.png

Yang Dimaksud Terburu-buru dalam Berdoa

Yang Dimaksud Terburu-buru dalam Berdoa

Fiqhislam.com - Rasulullah SAW bersabda, ''Doa seorang hamba Allah tetap dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim atau tak terburu-buru segera dikabulkan.'' Seorang sahabat bertanya, ''Wahai Rasulullah, apakah maksud terburu-buru?'' Rasulullah menjawab, ''Ia mengatakan, 'aku telah berdoa tapi aku tidak melihat doaku dikabulkan', sehingga ia mengabaikan dan meninggalkan doanya itu.'' (HR Muslim dari Abu Hurairah).

Ketika suatu doa tak segera menampakkan tanda-tanda terijabah, maka seharusnya seseorang tetap berbaik sangka kepada Allah SWT. Sebab, Allah SWT akan mengganti bentuk pengkabulan doa dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi si pemohon atau ditunda pengabulannya hingga hari akhirat dalam bentuk deposito pahala.

'Jangan salahkan Allah bila doa tak dikabulkan dan jangan pula menggerutu atau jemu,'' kata Abdul Qadir-Jailani dalam Mafatih al-Ghaib. Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa doa kita tak terkabul? Ada dua sebab mengapa doa tertolak. Yaitu;

Pertama, tidak memperhatikan adab berdoa, baik adab lahir maupun adab batin.

Kedua, perilaku buruk. Syaqiq al-Balkhi bercerita: ketika Ibrahim bin Adham berjalan di pasar-pasar Bashrah, orang-orang mengerumuni beliau. Mereka bertanya, mengapa Allah belum juga mengabulkan doa mereka padahal telah bertahun-tahun berdoa, serta bukankah Allah berfirman, ''Berdoalah kalian, maka Aku mengabulkan doa kalian.'' Ibrahim bin Adham menjawab, ''Hatimu telah mati dari sepuluh perkara. Yakni;

Perkara Pertama, engkau mengenali Allah, tetapi tidak menunaikan hak-Nya.

Perkara Kedua, engkau membaca kitab Allah, tetapi tidak mau mempraktikkan isinya.

Perkara Ketiga, engkau mengaku bermusuhan dengan iblis, tetapi mengikuti tuntunannya.

Perkara Keempat, engkau mengaku cinta Rasul, tetapi meninggalkan tingkah laku dan sunah beliau.

Perkara Kelima, engkau mengaku senang surga, tetapi tidak berbuat menuju kepadanya.

Perkara Keenam, engkau mengaku takut neraka, tetapi tidak mengakhiri perbuatan dosa.

Perkara Ketujuh, engkau mengakui kematian itu hak, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

Perkara Kedelapan, engkau asyik meneliti aib-aib orang lain, tetapi melupakan aib-aib dirimu sendiri.

Perkara Kesembilan, engkau makan rezeki Allah, tetapi tidak bersyukur pada-Nya. 

Perkara Kesepuluh, engkau menguburkan orang-orang, tetapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa itu. [yy/republika]