12 Safar 1443  |  Senin 20 September 2021

basmalah.png

Kumpulan Doa Nabi Nuh Agar Diberi Kemudahan

Kumpulan Doa Nabi Nuh Agar Diberi KemudahanFiqhislam.com - Ketika Nabi Nuh AS menghadapi ujian dari Allah SWT dia selalu berdoa memohon agar diberikan kemudahan untuk melalui ujian tersebut. Sebagian besar doa yang dipanjatkan Nabi Nuh AS adalah ketika dia berdakwah kepada kaumnya.

Seluruh doa-doa Nabi Nuh AS ini termaktub dalam Alquran. Mengutip dari Kitab Induk Doa dan Zikir Terlengkap, doa-doa tersebut diantaranya, sebagai berikut.

Doa memohon keputusan, pertolongan, dan keselamatan

Surah Asy Syu'ara ayat 117-118
"Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku tetap terus mendustakanku. Maka adakanlah suatu keputusan antara aku dengan mereka dengan ketetapan yang mana Engkau akan membinasakan dengannya orang yang mengingkari keesaanMu dan mendustakan Rasul-Mu. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku dari kaum Mukminin dari siksaan yang Engkau lancarkan kepadaa kaum kafir.”Doa untuk Kedua Orang Tua

Surah Nuh ayat 28
"Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, serta janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang kafir itu kecuali kebinasaan dan kerugian dunia dan akhirat.”

Surah Hud ayat 45
Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya".

Doa Berlindung dari Hal yang tak Diketahui Hakikatnya

Surah Hud ayat 47
Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi".

Doa Bersyukur Terhindar dari Orang Zhalim

Surah Al Mu'minun ayat 28
"Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim".

Doa Agar Ditempatkan di Negeri yang Diberkahi

Surah Al Mu'minun ayat 29

"Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat". [yy/republika]