fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


25 Ramadhan 1442  |  Jumat 07 Mei 2021

Pertemuan Muhammad SAW dan Jibril yang Disaksikan Sahabat

Pertemuan Muhammad SAW dan Jibril yang Disaksikan SahabatFiqhislam.com - Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril kerap bertemu dalam rangka menyampaikan wahyu ataupun mengajarkan risalah Islam.

Pertemuan tersebut beberapa kali bersifat rahasia atau diam-diam tanpa diketahui banyak orang. Namun yang adakalanya perjumpaan Rasulullah dan Jibril tersebut bisa dilihat kasat mata oleh para sahabat.

Di antaranya adalah pertemuan tatkala Jibril mengajarkan tentang iman, islam, dan ihsan yang cukup masyhur itu. Dalam kitab Shahih-nya, Imam Muslim meriwayatkan sebagai berikut:   

Suatu ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian berwarna sangat putih dan berambut sangat hitam menghampiri Rasulullah.Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, dan ihsan. Di depan para sahabatnya, Nabi Muhammad lantas menjawab pertanyaan laki-laki tersebut.  

Dari Umar bin al-Khathab, dia berkata: Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah, tiba-tiba muncul laki-laki dengan pakaian sangat putih dan berambut hitam, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan darinya dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya.    

Laki-laki itu segera duduk di hadapan Nabi Muhammad, kemudian lututnya disandarkan ke lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia berkata: ‘Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam.’

Rasulullah menjawab: ‘Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya.’

Laki-laki itu berkata: ‘Engkau benar (Muhammad).’ Maka kami (para sahabat) terheran-heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya.

Kemudian laki-laki itu bertanya lagi: ‘Beritahu kepadaku tentang Iman. Rasulullah menjawab: Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik serta yang buruk. Laki-laki itu berkata: Engkau benar (Muhammad).’

Laki-laki itu bertanya lagi: ‘Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab: Hendaklah engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu.’

Laki-laki itu bertanya lagi: ‘Kapan terjadinya kiamat? Rasulullah menjawab: Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Laki-laki itu berkata: Beritahu kepadaku tentang tanda-tanda kiamat? Rasulullah menjawab: Jika seorang budak wanita telah melahirkan (anak) tuannya. Jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang dan penggembala kambing telah berlomba mendirikan bangunan megah menjulang tinggi.’

Kemudian laki-laki itu pergi, maka aku (Umar bin al-Khaththab) tetap saja heran. Kemudian Rasulullah berkata: ‘Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?’

Aku (Umar bin al-Khaththab) menjawab: ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Rasulullah berkata: ‘Itulah Malaikat Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian’. [yy/republika]

 

  

Tags: Jibril | Malaikat