27 Dzulqa'dah 1443  |  Senin 27 Juni 2022

basmalah.png

Mengapa Orang Beriman itu Sangat Bahagia Hidupnya?

Mengapa Orang Beriman itu Sangat Bahagia Hidupnya?

Fiqhislam.com - Inilah alasan mengapa orang beriman itu selalu bahagai dalam menjalani hidupnya:

1. Karena "al iman al amnu", iman kepada Allah itu membuat hidupnya tenang, damai, aman dan bahagia (QS 6:82)


2. Karena tidak ada yang ditakuti selain Allah, takut mati, takut harta berkurang, takut jabatan direbut dan sebagainya membuat gelisah (QS 2:150)


3. Serius, taat, tidak maksiyat, "fi'ludzdzunuub syu'mun" banyak maksiat banyak sialnya (QS 10:62)


4. Selalu baik sangka, tidak prasangka buruk, tidak dengki dan tidak suka mencari aib orang lain, sibuknya asyik muhasabah diri (QS 49:12)


5. Keinginan kuatnya untuk bahagia di akhirat, itulah yang membuat ia semangat beribadah dan amal sholeh (QS 29:69)


6. Tidak ada orang yang dizholiminya, semua disayanginya dengan kemuliaa n akhlaknya, kalau disakiti dengan lapang dada ia maafkan. Ingat!...  Dendam itu membawa sengsara (QS 3:134)


7. Tawakkalnya, semua ia pasrahkan kepada Allah dan ia ridho dengan semua keputusan Allah (QS.65:3)

"Ya Allah bahagiakan kami di dunia sebentar ini dan bahagiakan kami di akhierat selama-lamanya... aamiin".

republika.co.id


Ref      006-AL AN'AAM:82
082  Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ref      002-AL BAQARAH:150
150  Dan darimana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu kearahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk.

Ref      010-YUNUS:62
062  Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ref      049-AL HUJURAAT:12
012  Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Ref      029-AL ANKABUUT:69
069  Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Ref      003-ALI IMRAN:134
134  (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Ref      065-ATH THALAAQ:3
003  Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.