<
pustaka.png
basmalah.png

Peraih Rahmat Allah

Peraih Rahmat Allah

Fiqhislam.com - Hidup yang dirahmati menjadi dambaan bagi setiap insan. Dengan rahmat Allah SWT, hidup terasa ringan seakan tanpa beban. Pikiran menjadi terang karena Sang Pencipta menganugerahkan cahaya kepada akalnya.

Dan, jiwa pun menjadi lapang sebab hatinya diluaskan oleh Yang Maha Melapangkan. Siapakah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah itu? Melalui salah satu ayat-Nya dalam surat at-Taubah ayat 71, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang akan mendapatkan rahmat-Nya.

Pertama, mereka yang suka menolong. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan, Allah pasti akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup (aib) seorang Muslim, Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu mau menolong saudaranya.” (HR Muslim).

Kedua, mereka yang suka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Rasul bersabda, “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya; apabila tidak mampu (juga) maka ubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR Muslim, Ibnu Majah, dan Nasai).

Ketiga, mereka yang istiqomah mendirikan shalat. Allah SWT berfirman, “Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.” (QS al-Mukminun [23]: 9-11)

Keempat, mereka yang menunaikan zakat. Allah berfirman, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS at-Taubah [9]: 103).

Kelima, mereka yang menaati Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, “Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS Ali Imran [3]: 132).

Dipastikan, bagi mereka yang memiliki sifat-sifat seperti di atas akan dibalas dengan surga yang telah dijanjikan.

“Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di Surga Adn. Dan keridhoan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.” (QS at-Taubah [9]: 72). [yy/republika]

Oleh Imam Nur Suharno

 

Tags: Rahmat
top