<
pustaka.png
basmalah.png

Hamba yang Mampu Menahan Marah

Hamba yang Mampu Menahan Marah

Fiqhislam.com - Ada tiga tingkatan derajat hamba yang bertakwa disisi Allah (QS 3:34), kita mulai dari rengking ke tiga,

1. Tingkat tertinggi. ”Almuhsiniin”, bukan hanya mampu menahan marah, memaafkan dan melupakan, bahkan mampu dan senang mengajak untuk membuka lembaran baru, " Yang lalu dilupakan, memulai dari yang baru lagi",

2. Tingkat ke dua, "Al aafiina aninnaas”, mampu menahan marah dan mampu memaafkan, sayangnya belum mampu melupakannya, Kadang kadang masih ingat.

3. Tingkat ke tiga "Alkaazhimiinal goizho”, mampu menahan marahnya walaupun mampu dan punya peluang untuk membalasnya

SubhanAllah, mulia sekali hamba ini disisi Allah, pantaslah Allah sangat mencintai hamba yang muhsiniin ini.

Lantas kita ada pada rengking yang mana?, "Semoga Allah senantiasa memperbaiki keadaan kita dengan hidayahnya... Aamiin".

republika.co.id

top