30 Dzulqa'dah 1443  |  Kamis 30 Juni 2022

basmalah.png

Hendaknya Seorang Mukmin Takut dalam 6 Hal

Hendaknya Seorang Mukmin Takut dalam 6 Hal

Fiqhislam.com - Dalam terjemahan kitab Nashahiul Ibad karya Ibnu Hajar Al Asqolani ditulis:

Utsman Radiyallahu Anhu berkata, “Hendaknya seorang mukmin takut dalam 6 hal, yaitu:

  1. Takut kepada Allah kalau-kalau Allah mencabut keimanan darinya;
  2. Takut kepada Malaikat khafadah kalau-kalau mereka menuliskan sesuatu yang memalukan pada hari kiamat
  3. Takut kepada setan kalau-kalau mereka merusak pahala amalnya;
  4. Takut kepada malaikat Izrail kalau-kalau dia mencabut nyawa dalam keadaan lupa diri kepada Allah;
  5. Taku kepada dunia kalau-kalau dunia itu membuat dia terlena;
  6. Takut kepada keluarganya sendiri kalau-kalau dia menyibukkan mereka dan mereka pun menyibukkannya, sehingga lupa akan mengingat Allah.

Penjelasan:

Malaikat Hafadzah ialah malaikat penulis amal sesuai dengan perkataan Utsman bin Affan bahwa Ibnu Mas’ud suka berdo’a dengan do’a berikut ini:

“Ya Allah, seungguhnya aku memohon keimanan kepada-Mu yang tidak pernah pudar, kenikmatan yang tidak pernah habis, bidadari surga yang selalu suci, dan berilah aku kedudukan yang dapat mendampingi kedudukan Nabi Muhammad s.a.w. di dalam syurga yang paling tinggi dan kekal abadi.” [yy/islampos]