23 Rabiul-Akhir 1443  |  Minggu 28 Nopember 2021

basmalah.png

Kitakah yang Dicintai Allah

Kitakah yang Dicintai Allah
Fiqhislam.com - Meskipun manusia sering kali tak bersyukur dan kufur nikmat, tapi rahmat Allah SWT selalu lebih dominan dari murka-Nya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Allah SWT jika mencintai seorang hamba maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, `Wahai Jibril, Aku mencintai orang ini, maka cintailah dia!'

Maka, Jibril pun mencintainya, lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, `Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua.' Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian, orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini." (HR Bukhari).

Masya Allah! Lihatlah cinta Allah, bagaiamana Allah mengumumkan cintanya kepada sekalian makhluk-Nya? Dan, mungkinkah itu adalah kita? Kita yang dicintai Allah dan semua makhluk yang di langit juga yang di bumi?

Inilah jenis kita yang ingin dicintai Allah.
 
Pertama, at- tawwabindan al-mutathahhirin (orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri). "Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS al-Baqarah [2]:222).

Kedua, al-muqsithin (orang-orang yang adil). "Sesung guhnya Allah menyukai orang-orang yang ber buat adil." (QS al-Maidah [5]: 42).
 
Ketiga, al-muttaqin (orang- orang yang takwa), "Maka, sesungguhnya Allah me nyukai orang-orang yang bertakwa." (QS Ali Imran [3] 76).

Keempat, al-muhsinin yang gemar bibadah, dermawan, dan senantiasa berbuat kebaikan. "(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS Ali Imran [3]: 134).

Kelima, al-mutawakilin (orang-orang yang bertawakal kepada Allah, setelah doa, ikhtiar, dan baik sangka). "Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya." (QS Ali Imran: 159).

Keenam, as-shobirin (mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar." (QS Ali Imran [3]: 146).
 
Ketujuh, orang-orang yang mengikuti Rasul. "Katakanlah, `Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Ali Imran [3]: 31).

Kedelapan, oang-orang yang berperang di jalan Allah. "Sesungguhnya, Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS as-Shaf 61: 4).

Kesembilan, orang-orang yang rajin shalat malam. "Sesunguhnya, Tuhanmu mengetahui bahwa engkau berdiri shalat malam kurang dari sepertiga malam." (QS al-Muzammil: 20). Kesepuluh, orang-orang yang banyak mengingat mati. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang banyak mengingat kematian, niscaya Allah mencintainya."

Itulah beberapa orang yang paling dicintai Allah, semoga semakin menambah semangat kita dalam beribadah agar senantiasa dicintai Allah SWT.

Oleh Muhammad Arifin Ilham
yy/republika