pustaka.png
basmalah2.png


7 Rabiul-Awwal 1445  |  Jumat 22 September 2023

Tujuh Hijab Hati

Tujuh Hijab Hati

"Azzunub", Tumpukan dosa tanpa diiringi dengan kesungguhan bertaubat

"Alwasikh" Banyak makan dan minum haram

"Aljahlu" Sangat pintar ilmu dunia tetapi bodoh dan malas belajar Islam

"Alhawa tutbau" Nafsu yang diperturutkan terus menerus, seperti minum air laut yang kesannya menghilangkan dahaga

"Hubbuddunya", Terlalu cinta dunia sehingga tidak peduli lagi halal dan haram

"Alzhulmu" Banyak orang yang telah disakiti

"Asysyaithoonu rookibuhu" Karena semua hal-hal tersebut diatas (1 s/d 6), maka dengan mudah setan menundukkannya sampai tidak sadar manusia itu dalam kesesatan (QS 7:175).

Allahumma ya Allah bersihkan hati kami dari semua dosa, sombong, munafik, riya, ujub, berbagai penyakit, hijab hati dan ranjau syetan... Aamiin". [yy/republika]

Ustadz M. Arifin Ilham


"Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat." (QS 7:175)