fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


4 Syawal 1442  |  Minggu 16 Mei 2021

Tujuh Hijab Hati

Tujuh Hijab Hati"Azzunub", Tumpukan dosa tanpa diiringi dengan kesungguhan bertaubat

"Alwasikh" Banyak makan dan minum haram

"Aljahlu" Sangat pintar ilmu dunia tetapi bodoh dan malas belajar Islam

"Alhawa tutbau" Nafsu yang diperturutkan terus menerus, seperti minum air laut yang kesannya menghilangkan dahaga

"Hubbuddunya", Terlalu cinta dunia sehingga tidak peduli lagi halal dan haram

"Alzhulmu" Banyak orang yang telah disakiti

"Asysyaithoonu rookibuhu" Karena semua hal-hal tersebut diatas (1 s/d 6), maka dengan mudah syetan menundukkannya sampai tidak sadar manusia itu dalam kesesatan (QS 7:175).

Allahumma ya Allah bersihkan hati kami dari semua dosa, sombong, munafik, riya, ujub, berbagai penyakit, hijab hati dan ranjau syetan... Aamiin". [yy/republika]

Ustadz M. Arifin Ilham

{AF}Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. (QS 7:175){/AF}