17 Rajab 1444  |  Rabu 08 Februari 2023

basmalah.png

Amru Bin Ash Sang Penakluk Mesir

Amru Bin Ash Sang Penakluk Mesir

Fiqhislam.com - Gelarnya ‘Fatihul Masr’ (Sang Penakluk Mesir). Nama lengkapnya Amru bin Ash bin Wael bin Hasyim.

Beliau dilahirkan di Mekkah lima puluh tahun sebelum Hijrah. Sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang sangat benci dengan Islam. Beliau seorang ahli retorika, cerdas dan berbakat. Serta fasih dalam bicaranya.

Beliau masuk Islam bersamaan dengan Utsman bin Tholhah dan Kholid bin Walid pada waktu perang Khoibar tahun 7 Hijriah.

Kecerdasan dan keberaniannya menjadikan dirinya termasuk orang-orang pilihan Rasulullah untuk memimpin peperangan dan penaklukan Islam.

Diantara prestasi-prestasi beliau; diutus Rasulullah memimpin pasukan be-rantai, kemudian Rasul kirimkan bersamanya tentara. Diantara orang-orang yang ikut dalam pasukan itu adalahAbu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah. Diutus Rasulullah untuk menjadi “Amir” (gubernur) di Amman hingga wafatnya Rasulullah.

Diutus Abu Bakar ke Syam bersama pasukan umat Islam hingga Syam dapat ditaklukan pada masa kekhalifahan Umar.

Diutus Uma untuk menjadi penguasa di Palestina. Mentaklukan Qansarin dan berhasil mendamaikan antara pendudukHalb (Hebron), Manbaj dan Antokia. Memimpin umat Islam dalam perang Yarmuk dan penaklukan Damaskus. Memimpin umat Islam dalah perang Ajnadin.

Beliau juga berhasil mentaklukan Mesir sekaligus menjadi gubernur di sana. Selama berada di Mesir selama empat tahun, beliau membangun kota Fustat (ibu kota Mesir dulu). Kepemimpinannya di Mesir berlangsung hingga masa kholifah Utsman bin ‘Affan. Setelah itu beliau mengundurkan diri.

Bersama Muawwiyah, beliau ikut ke Shiffin. Di Shiffin beliau termasuk salah seorang hakim yang diberi kuasa bersama Abu Musa al-Asya’ari. Pada masa Muawwiyah, beliau diutus kembali untuk memimpin Mesir pada tahun 38 Hijriah hingga wafatnya.

Selama berjuang bersama Rasulullah, beliau telah meriwayatkan kurang lebih 39 hadits.

Diantara hadits riwayatnya; Rasulullah bersabda; “Jika seorang hakim menghakimi kemudian berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka baginya dua pahala. Jika ijtihadnya salah maka baginya hanya satu pahal”.

Diantara orang-orang yang meriwayatkan hadits dari beliau adalah anaknya, Abdullah, al-Hindy dan Qobishah bin Dhuaib.

Sebelum ajalnya datang, beliau sempat menangis tersedu-tersedu kemudian mengarahkan wajahnya ke dinding.

Melihat prilaku ayahnya, anak beliau berkata; “Wahai ayahku, kenapa engkau buat perkara syirik dengan Rasulullah dengan cara macam ini.”

Setelah itu beliau menghadapkan mukanya ke anaknya sambil berkata; “sesungguhnya persiapan yang paling baik bagi kita (menghadapi kematian) adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan muhammad adalah Rasulullah. (suaramedia.com)