17 Rajab 1444  |  Rabu 08 Februari 2023

basmalah.png

Salamah bin Al-Akwa: Saudaranya Amir bin al-Akwa Dianggap Mati Bunuh Diri

Salamah bin Al-Akwa: Saudaranya Amir bin al-Akwa Dianggap Mati Bunuh Diri

Fiqhislam.com - Salamah bin al-Akwa' adalah sahabat Nabi Muhammad SAW .Ia dikenal sebagaiseorang pemanah terkemuka, juga terbilang tokoh yang berani, dermawan dan gemar berbuat kebajikan.Salamah bin al-Akwa' sempat uring-uringan karena omongan sahabat nabi lainnya yang menganggap saudaranya tewas dalam perang sebagai tewas karena bunuh diri sehingga tidak mendapatkan pahala syahid.

Alkisah, saudara Salamah bin al-Akwa yang bernama 'Amir bin al-Akwa' tewas di perang Khaibar. Ketika itu 'Amir mengucapkan pantun dengan suara keras di hadapan tentara Islam, katanya:

"Kalau tidak karena-Mu tidaklah kami 'kan dapat hidayat
Tidak akan shalat dan tidak pula akan berzakat
Maka turunkanlah ketetapan ke dalam hati kami
Dan dalam berperang nanti, teguhkanlah kaki-kaki kami".

Dalam peperangan itu 'Amir memukulkan pedangnya kepada salah seorang musyrik. Tetapi rupanya pedang yang digenggamnya hulunya itu melantur dan terbalik hingga menghujam pada ubun-ubunnya yang menyebabkan kematiannya.

Beberapa orang Islam berkata: "Kasihan Amir ... ! la terhalang mendapatkan mati syahid!"

Lantaran itulah Salamah bin al-Akwa' kesal dan uring-uringan. Hanya sekali itulah, tidak lebih Salamah merasa amat kecewa. la menyangka sebagai sangkaan sahabat-sahabatnya bahwa saudaranya Amir itu tidak mendapatkan pahala berjihad dan sebutan mati syahid, disebabkan ia telah bunuh diri tanpa sengaja.

Tetapi Rasul yang pengasih itu, segera mendudukkan perkara pada tempat yang sebenarnya, yakni ketika Salamah datang kepadanya bertanya: "Wahai Rasulullah, betulkah pahala Amir itu gugur?"

Maka jawab Rasulullah SAW : "la gugur bagai pejuang. Bahkan mendapat dua macam pahala. Dan sekarang ia sedang berenang di sungai-sungai surga."

Mahir dalam Peperangan Jalan Kaki

Salamah bin al-Akwa' termasuk tokoh-tokoh Bai'atur Ridwan .Ketika pada tahun 6 H. Rasulullah SAW bersama para shahabat berangkat dari Madinah dengan maksud hendak berziarah ke Ka'bah, tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy, maka Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menyampaikan kepada mereka bahwa tujuan kunjungannya hanyalah untuk berziarah dan sekali-kali bukan untuk berperang

Sementara menunggu kembalinya Utsman, tersiar berita bahwa ia telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah lalu duduk di bawah naungan sebatang pohon menerima bai'at sehidup semati dari sahabatnya seorang demi seorang.

Berceritalah Salamah:

"Aku mengangkat bai'at kepada Rasulullah di bawah pohon, dengan pernyataan menyerahkan jiwa ragaku untuk Islam, lain aku mundur dari tempat itu. Tatkala mereka tidak berapa banyak lagi, Rasulullah bertanya: "Hai Salamah, kenapa kamu tidak ikut bai'at?"

"Aku telah bai'at, wahai Rasulullah!" ujarku.

"Ulanglah kembali!"' titah Nabi. Maka kuucapkanlah bai'at itu kembali.

Dan Salaman telah memenuhi isi bai'at itu sebaik-baiknya. Bahkan sebelum diikrarkannya, yakni semenjak ia mengucapkan "Asyhadu alla ilaha illallah, wa-asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", maksud bai'at itu telah dilaksanakan!

Kata Salamah: "Aku berperang bersama Rasulullah sebanyak tujuh kali, dan bersama Zaid bin Haritsah sebanyak sembilan kali".

Salamah terkenal sebagai tokoh paling mahir dalam peperangan jalan kaki, dan dalam memanah serta melemparkan tombak dan lembing. Siasat yang dijalankannya serupa dengan perang gerilya, yang buta jumpai sekarang ini. Jika musuh datang menyerang, ia menarik pasukannya mundur kebelakang. Tetapi bila mereka kembali atau berhenti untuk beristirahat, maka diserangnya mereka tanpa ampun.

Dengan siasat seperti ini ia mampu seorang diri menghalau tentara yang menyerang luar kota Madinah di bawah pimpinan Uyainah bin Hishan al-Fizari dalam suatu peperangan yang disebut perang Dzi Qarad. la pergi membuntuti mereka seorang diri, lain memerangi dan menghalau mereka dari Madinah, hingga akhirnya datanglah Nabi membawa balabantuan yang terdiri dari sahabat-sahabatnya.

Pada hari itulah Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya: "'Tokoh pasukan jalan kaki kita yang terbaik ialah Salamah bin al-Akwa!"

Permintaan Atas Nama Allah

Kedermawanan Salamah telah cukup terkenal, tetapi ada hal yang luar biasa. Hingga ia akan mengabulkan permintaan orang termasuk jiwanya apabila permintaan itu atas nama Allah.

Hal ini rupanya diketahui oleh orang-orang itu. Maka jika seseorang ingin tuntutannya berhasil, ia akan mengatakan kepadanya: "Kuminta pada anda atas nama Allah...!" Mengenai ini Salamah pernah berkata: "Jika bukan atas nama Allah, atas nama siapa lagi kita akan memberi?”

Sewaktu Utsman radhiallaahu anhu dibunuh orang, pejuang yang perkasa ini merasa bahwa api fitnah telah menyulut Kaum Muslimin, ia seorang yang telah menghabiskan usianya selama ini berjuang bahu-membahu dengan saudara seagamanya, tak sudi berperang menghadapi saudara seagamanya

Benar! Seorang tokoh yang telah mendapat pujian dari Rasulullah tentang keahliannya dalam memerangi orang-orang musyrik, tidaklah pada tempatnya ia menggunakan keahliannya itu dalam memerangi atau membunuh orang-orang Mu'min. Itulah sebabnya ia mengemasi barang-barangnya lalu meninggalkan Madinah berangkat menuju Rabdzah, yaitu kampung yang dipilih oleh Abu Dzar dulu sebagai tempat hijrah dan pemukiman barunya.

Maka di Rabdzah inilah Salamah melanjutkan sisa hidupnya. Pada suatu hari di tahun 74 H, hatinya merasa rindu berkunjung ke Madinah. Maka berangkatlah ia untuk memenuhi kerinduannya itu. la tinggal di Madinah satu dua hari dan pada hari ketiga ia pun wafat. [yy/sindonews]