Asma Allah

AR RAHMAAN | AR RAHIIM

AL MALIK | YANG MAHA RAJA

AL QUDDUUS | YANG MAHA SUCI

AS SALAAM | YANG MAHA SEJAHTERA

AL MU’MIN | YANG MAHA TERPERCAYA

AL MUHAIMIN | YANG MAHA MEMELIHARA

AL AZIIZ | YANG MAHA PERKASA

AL JABBAAR | YANG MAHA KUASA

AL MUTAKABBIR | YANG MAHA MEGAH

AL KHALIQ | AL BAARI' | AL MUSHAWWIR

AL GHAFFAAR | YANG MAHA PENGAMPUN

AL QAHHAAR | YANG MAHA MENUNDUKKAN

AL WAHHAB | YANG MAHA PEMBERI

AR RAZZAAQ | YANG MAHA PEMBERI REZEKI

AL FATTAAH | YANG MAHA MEMBUKA

AL ‘ALIIM | YANG MAHA MENGETAHUI

AL QAABIDH | AL BAASITH

AL KHAAFIDH | AR RAAFI’U

AL MU’IZZU | AL MUDZILLU

AS SAMII’U | YANG MAHA MENDENGAR

AL BASHIIR | YANG MAHA MELIHAT

AL HAKAM | YANG MAHA MENENTUKAN HUKUM

AL ‘ADLU | YANG MAHA ADIL

AL LATHIIF | YANG MAHA LEMBUT

AL KHABIIR | YANG MAHA MENGETAHUI SEBENAR-BENARNYA

AL HALIIM | YANG MAHA PENYANTUN

AL ADZIIM | YANG MAHA AGUNG

AL GHAFUUR | YANG MAHA PENGAMPUN

ASY SYAKUUR | YANG MAHA PENERIMA SYUKUR

AL ALIYY | YANG MAHA TINGGI

AL KABIIR | YANG MAHA BESAR

AL HAFIIDZ | YANG MAHA MENJAGA

AL MUQIIT | YANG MAHA MEMELIHARA

AL HASIIB | YANG MAHA MENCUKUPI

AL JALIIL | YANG MAHA LUHUR

AL KARIIM | YANG MAHA MULIA

AR RAQIIB | YANG MAHA MENGAWASI

AL MUJIIB | YANG MAHA MENGABULKAN

AL WAASI’ | YANG MAHA LUAS

AL HAKIIM | YANG MAHA BIJAKSANA

AL WADUUD | YANG MAHA MENGASIHI

AL MAJIID | YANG MAHA MULIA

AL BAA’ITS | YANG MEMBANGKITKAN

ASY SYAHIID | YANG MAHA MENYAKSIKAN

AL HAQQ | YANG MAHA BENAR

AL WAKIIL | YANG MAHA PEMELIHARA

AL QAWIIY | AL MATIIN

AL WALIY | YANG MAHA MELINDUNGI

AL HAMIID | YANG MAHA TERPUJI

AL MUHSHIY | YANG MAHA MENGETAHUI

AL MUBDI’U | AL MU’IID

AL MUHYI | AL MUMIID

AL HAYY | YANG MAHA HIDUP

AL QAYYUM | YANG MAHA BERDIRI SENDIRI

AL WAAJID | YANG MAHA KAYA

AL MAAJID | YANG MAHA MULIA

AL WAAHID | YANG MAHA TUNGGAL

AL AHAD | YANG MAHA ESA

ASH SHAMAD | YANG MAHA DIBUTUHKAN

AL QAADIR | AL MUQTADIR

AL MUQADDIM | AL MUAKHKHIR

AL AWWAL | AL AKHIR

AL DZAAHIR | AL BAATHIN

AL WAALIY | YANG MAHA PENGUASA

AL MUTA'AALI | YANG MAHA TINGGI

AL BARR | YANG MAHA DERMAWAN

AT TAWWAAB | YANG MAHA PENERIMA TAUBAT

AL MUNTAQIM | YANG MAHA PENYIKSA

AL ‘AFUWW | YANG MAHA PEMAAF

AR RAUUF | YANG MAHA PENGASIH

MAALIK AL MULK | YANG MAHA BERDAULAT

DZUL JALAALI WAL IKRAM

AL MUQSITH | YANG MAHA ADIL

AL JAAMI’ | YANG MAHA PENGHIMPUN

AL GHANIYY | AL MUGHNIY

AL MAANI’ | YANG MAHA PENCEGAH

ADH DHAARR | AN NAAFI’

AN NUUR | YANG MAHA PEMBERI CAHAYA

AL HAADIY | YANG MAHA PEMBERI PETUNJUK

AL BADI’ | YANG MAHA PENCIPTA PERTAMA

AL BAAQIY | YANG MAHA KEKAL

AL WARITS | YANG MAHA MEWARISI

AR RASYIID | YANG MAHA PANDAI

ASH SHABUUR | YANG MAHA PENYABAR
Download hanya digunakan pada browser eksternal