fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


28 Sya'ban 1442  |  Sabtu 10 April 2021

10 Hal dalam Islam yang Menuntun Anda kepada Kehidupan yang Lebih Baik

10 Hal dalam Islam yang Menuntun Anda kepada Kehidupan yang Lebih Baik

Fiqhislam.com - Islam adalah cara hidup yang paling sempurna bagi mereka yang benar-benar mengetahui, dan Al Quran datang sebagai panduan bagi seluruh umat manusia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia ini maupun di akhirat. Berikut ini adalah 10 pelajaran menarik yang dapat kita pelajari dari Al-Qur’an untuk menjalani kehidupan yang lebih baik :

1. Hindarilah 1 huruf yang paling egois, yaitu : “I” (Saya)

”Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: “Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat”. ”
(QS: Al-Kahfi Ayat: 34)


2. Gunakanlah 2 Huruf yang Paling Memuaskan, yaitu : “WE” (Kami)

Katakanlah hai Muhammad SAW: “Apakah kita akan memohon kepada sesuatu yang lain selain Allah, Ia yang dapat memberikan kepada kita hal-hal yang baik ataupun yang membahayakan, dan akan kita menyalakan keteguhan kami setelah Allah  menuntun kami kedalam tauhid yang benar?

Dalam Firmannya Allah juga mengatakan :
“Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk, dan kita diperintahkan supaya berserah diri kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam”. Dan (diperintahkan): Hendaklah kamu mengerjakan sembahyang dan bertaqwa kepadaNya, dan Dia lah Tuhan yang kepadaNya kamu akan dihimpunkan (pada hari akhirat kelak). (QS: Al-An’am Ayat: 71-72)


3. Bunuhlah 3 Huruf Paling Beracun, yaitu : “EGO”

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.  Dia Qarun berkata: “Aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku”. (Kalaulah Qarun bijak pandai) tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami, bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya, dari umat-umat yang telah lalu, orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta kekayaan ? Dan (ingatlah) orang-orang yang berdosa (apabila mereka diseksa) tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa mereka, (kerana Allah sedia mengetahuinya). (QS: Al-Qasas Ayat: 77-78)

4. Hargailah 4 Huruf yang sering di Gunakan, yaitu : “LOVE” (Cinta)

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (QS: Ar-Rum Ayat: 21)

5. Jagalah 5 Huruf yang Paling Menyenangkan, yaitu : “SMILE” (Senyum)

Dan bahawa sesungguhnya, Dia lah Allah yang menyebabkan (seseorang itu bergembira) tertawa, dan menyebabkan (seseorang itu berdukacita) menangis. (QS: An-Najm Ayat: 43)

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jangan lah kamu menyalahgunakan siapa pun, tidak memandang rendah pekerjaan yang baik, dan ketika kamu berbicara dengan saudaramu maka tunjukkanlah kepadanya wajah ceria …” (Sunan Abu Dawud buku :: 32: Hadits 4073)


6. Abaikanlah 6 Huruf yang Paling Cepat Penyebarannya, yaitu : “RUMOUR” (Gosip)

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani. (QS: Al-Hujurat Ayat: 12)

7. Capailah 7 Kata Pekerjaan yang Paling Sulit, yaitu : “SUCCESS” (Sukses)

(Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada menyebut serta mengingat Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. (Mereka mengerjakan semuanya itu) supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan menambahi mereka lagi dari limpah kurniaNya; dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakiNya dengan tidak terhitung. (QS: An-Nur Ayat: 37-38)

8. Jauhilah 8 Huruf yang membuat iri, yaitu : “JEALOUSY” (Sirik)

ketika saudara-saudara Yusuf berkata (sesama sendiri): “Sesungguhnya Yusuf dan adiknya, lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan (yang ramai dan berguna). Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata.”

(Ramai di antara mereka berkata):” Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna”. (QS: Yusuf Ayat: 8-9)

Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran). (Kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (QS: An-Nisa Ayat: 32)


9. Perolehlah 9 Kata Paling Kuat, yaitu : “KNOWLEDGE” (Ilmu) Tentang Islam

Oleh Al-Qur’an, yang di dalamnya penuh hikmat (yaitu yang penuh dengan hukum, bukti, dan pembuktian) .. (QS: Yasin Ayat: 2)

10. Percayalah 10 Huruf yang paling Penting, yaitu : “CONFIDENCE” (Keyakinan) keyakinan akan pedoman Allah

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna itu. (Mereka masuk ke taman yang) sungai-sungainya mengalir di bawah tempat kediaman mereka di dalam Syurga yang penuh nikmat. (QS: Yunus Ayat: 9)

Katakanlah (wahai Muhammad): “Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal”. (QS: At-Taubah Ayat: 51)

Jika Anda sungguh-sungguh mengikuti hal-hal ini, Anda akan mendapat ‘rahasia’ hidup untuk kehidupan yang lebih baik! Singkatnya, hidup bahagia dan lebih baik insyallah dapat anda capai hanya ketika Anda mengikuti Al-Qur’an dan Sunnah dengan benar.

yy/muslimdaily.net