19 Rabiul-Awal 1443  |  Senin 25 Oktober 2021

basmalah.png

Siapkan Hati, bersihkan Niat

http://1.bp.blogspot.com/_Df_fdk9Ca_A/SwOd77_kIsI/AAAAAAAAAEg/EqeNtC6BuNM/s1600/motivasi2.gifv Siapkan hati, bersihkan niat dan motivasi

Open your heart : bukalah hatimu. Hati punya kunci : ketulusan. Seperti brangkas yang keras namun cukup dibuka dengan anak kunci yang kecil. Siapkan hatimu untuk menerima hal-hal yang baru. Mungkin berbeda dengan apa yang engkau punyai dan ketahui selama ini.

v Siapkan fisikmu, agar percaya diri

Open your eyes : buka mata, jangan ngantukan, jangan baca sambil tiduran. Bila memang mengantuk segera tidur. Niatkan bangun untuk belajar, bekerja, beribadah, dan berkarya. Bangkitlah! Jaga posisi dudukmu dengan benar. Bukalah mata untuk lebih teliti, lebih jeli, lebih cerdas dan lebih cermat untuk melihat semua peristiwa dan mampu mengambil pelajaran maupun momentum yang tersedia.

Open your hear : bukalah pendengaranmu. Kita beri satu mulut dua telinga supaya lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Jangan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Waspadai segala berita dan informasi, janganlah mudah terprovokasi. Jangan mudah menyebar berita yang didengar sebelum yakin benar, terpercaya dan meyakinkan.

Open your hand : bukalah tanganmu. Biasakan untuk kerja keras dan kerja cerdas. Jangan biarkan tanganmu terbelenggu. Jangan kau belenggu dengan kemalasan, keangkuhan, kesombongan dan kebodohan. Buka tangan tapi jangan ngamukan. Siaplah bekerjasama dalam kebaikan untuk melakukan perubahan. Jangan kikir. Katakan pada orang kikir yang hendak tenggelam, “Ambil tanganku!” sebab mereka enggan bila disuruh “Ulurkan tanganmu”

Oleh Ratna Dewi Purnamasari | edukasi.kompasiana.com