fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


29 Ramadhan 1442  |  Selasa 11 Mei 2021

Petikan Perkataan Orang-orang Saleh

Petikan Perkataan Orang-orang Saleh

Tanda Kebahagiaan & Kesengsaraan
"Tanda kebahagiaan seorang hamba ialah menyembunyikan amal kebaikannya di belakang punggungnya dan meletakkan amal keburukannya di depan matanya. Tanda kesengsaraan seorang hamba ialah meletakkan amal kebaikannya di depan matanya dan menyembunyikan amal keburukannya di belakang punggungnya." (Ibnu Qayyim)

Dua Tempat Pemberhentian Seorang Hamba
"Seorang hamba punya dua tempat pemberhentian di hadapan Allah SWT. Pertama, ketika ia shalat menghadap kepadan-Nya. Kedua, ketika ia berdiri di hadapan-Nya di hari kiamat. Barangsiapa menunaikan hak tempat pemberhentian yang pertama maka ia akan diringankan pada tempat pemberhentian yang kedua. Dan barangsiapa yang meremehkan tempat pemberhentian yang pertama dan tidak menunaikan haknya, maka Allah akan mempersulitnya di tempat pemberhentian yang kedua."  (Ibnu Qayyim)

Empat Tingkatan Ilmu
"Pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu, dialah orang yang alim, maka ikutilah ia. Kedua, orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu, dia itu sedang tidur, maka bangunkanlah dia. Ketiga, orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya tidak tahu, dan itu orang yang jahil, maka ajarilah dia. Keempat, orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, inilah orang yang sesat, maka tolaklah ia." (Alkhalil Ibnu Ahmad)

Hikmah Tidak Masuk Pada Empat Hati
"Hikmah itu turun dari langit dan masuk kedalam semua hati, kecuali hati yang ada empat macam; Pertama, hati yang condong kepada dunia. Kedua, hati yang risau untuk hari esok. Ketiga, hati yang dengki kepada sesama. Keempat, hati yang senang pada pangkat dan kedudukan." (Yahya bin Muadz Arrazy)

Sumber ngepoel.cybermq.com

Tags: orang Saleh