fiqhislam
basmalah
Pustaka Muslim


29 Sya'ban 1442  |  Minggu 11 April 2021

Ia Masuk Surga, Padahal tak Pernah Shalat

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:KFczyK5CAuy2MM::&t=1&usg=__3AXbjRniQqB4xmyoD1I1Y-Yfz80=

Diriwayatkan, tatkala Rasulullah SAW, mengadakan pengepungan terhadap beberapa benteng Khaibar, datang seorang pengembala yang berwajah hitam bersama kambing-kambing gembalaannya. Ia adalah seorang pekerja yang bekerja  dengan orang-orang yahudi di benteng itu sebagai  orang upahan, Ia berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, paparkan kepadaku apa itu Islam?” Lantas, Beliau memaparkanya secara panjang lebar tentang  seluk-beluk Islam. Karena kagum, maka orang itupun masuk islam.

Tatkala udah masuk Islam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang upahan yang bekerja pada pemilik kambing-kambing ini sebagai amanah bagiku, apa yang seharusnya aku perbuat?

Lemparkan pasir itu kewajah-wajahnya, pasti ia akan kembali lagi ketuannya, “ jawab Rasulullah. Maka, si pengembala berkulit hitam ini mengambil segenggam kerikil, lalu melemparkannya ke arah wajah kambing-kambing tersebut seraya berkarta. ”Pulanglah ketuan kalian. Demi Allah, taku tidak pernah sudi lagi menemani kalian. “ Maka, secara ajaib kambing-kambing itu pun pergi secara bergerombolan seakan ada orang yang mengiringnya, hingga semauanya masuk ke benteng itu.

Setelah itu, Si pengembala maju kearah benteng itu untuk ikut serta berperang bersama kuam kaum muslimin. Namun ia terkena lemparan batu keras yang kemudian merengut nyawanya, padahal ia belum sempat shalat untuk Allah walaupun satu raka’at pun.

Kemudian jenazah si pengembala itu dibawa kesamping Rasulullah SAW. Dalam kondisi tertutup dengan kondisi terlilit. Lalu, beliau yang ketika itu bersama sebagian para sahabatnya  menoleh kearahnya kemudain berpaling. Para sahabat heran dan lantas berkata,” Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpaling darinya?

Beliau segera menjawab, “Sesungguhnya ia sekarang bersama istrinya, bidadari jelita yang sedang menggerak-gerakkan badannya untuk menghilangkan debu yang menempel.” Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin…


Dikutip dari buku “Ia Masuk Surga, Padahal tak Pernah Shalat
Penulis : Badiatul Muchlisin Asti
wari-wagito.blogspot.com